Информационен ден за здравословното хранене

QB Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха Информационна кампания по повод 8 ноември-Европейски ден на здравословното хранене и готвене. Целта на кампанията е повишаване информираността на младите хора за здравословния начин на живот, който влияе върху здравето на човека. Изготвени бяха информационни материали и плакати на тема: „Здравословно хранене и здравословен начин на живот„.В брошурата бяха включени съвети към младите хора за здравословно хранене, съвременни изисквания за здравословно хранене, съвети при пазаруване и готвене, нарушения на хранителното поведение и списък на здравословни храни.На специално обособен пункт, обозначен със знака на БЧК, доброволците раздаваха плодове и информационни брошури в подкрепа на здравословното хранене.

vs

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :