Институциите в област Ямбол се подготвят да не ни изненада зимата

Областно пътно управление (ОПУ)-Ямбол поддържа 636 км републиканска пътна мрежа, от които 34 км от АМ „Тракия“ и 5 км пътен възел, първи клас – 86 км, втори клас – 88 км, четвърти клас – 411 км, съобщи шефът на ОПУ инж. Галин Костов на заседанието на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и аварии на територията на област Ямбол, състояло се днес, 12 ноември 2019 г. То бе председателствано от областния управител Димитър Иванов. В заседанието участваха шефове на военните формирования на територията на областта, представители на ОДМВР-Ямбол, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Гранична полиция, РЗИ, БЧК, Центъра за спешна медицинска помощ, болницата, общините, комуникационните фирми и др.

Съобщено бе, че за зимното поддържане на АМ Тракия са необходими 13 бр. машини, 100 т сол и 20 т калциев дихлорид. За пътищата първи, втори и трети клас -64 машини, 680 т сол, 10 т. калциев дихлорид и пясък – 2 700 т. ОПУ е извършило подготовка на пътищата за зимния сезон, което включва студено изкърпване на пътните настилки, подрязване на храсти, оформяне клоните на дърветата. До края на месеца ще бъдат изградени прегради на местата, където има снегонавявания.

Военно формирование 26 030 поддържа формирование за овладяване и преодоляване последствията при зимни условия при възникване на бедствена ситуация. То се състои от 10 моторни-превозни средства: товарни автомобили, влекачи, санитарен автомобил, булдозер, роторен снегорин, подвижна работилница, агрегат, автобус, походна кухня и др. Личният състав е 25 души.

Във военно формирование 52 590, т.е. 42-ри Механизиран батальон, също е подготвено формирование за овладяване и преодоляване на бедствия при тежки зимни условия. То включва 2 товарни автомобила с повишена проходимост, два верижни влекачи, санитарен автомобил, верижен булдозер, подвижна ремонтна работилница. Подвижния състав е от 30 души. Тази година формированието два пъти е било активирано за действие при пожари.

ОДМВР-Ямбол разполага със 178 служители от направление Охранителна и Пътна полиция, които имат готовността за работа при зимни условия. Разполага се с 22 автомобила с висока проходимост и още 21 автомобила с оборудване за зимни условия. По първокласната и второкласната пътна мрежа няма проблеми с храстите и пътните знаци, на места липсва маркировка, но обикновено това се отнася за места, където е имало ремонти налице е уверение, че това ще се оправи. Има дребни забележки към общинската пътна мрежа.

Областният управител обърна внимание, че има места, където републиканската и общинската пътна мрежа се застъпват и по тези недълги разстояния греблата на снегопочистващите машини се вдигат, т.е. не се чисти. Трябва да има отговорно отношение и взаимопомощ, гражданите, за чиято сигурност се почиства пътя, са едни и същи, отбеляза още той.

Над 100 проверки са извършени досега в област Ямбол през есенно-зимния сезон от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, със сигурност те ще продължат. През предходния есенно-зимен сезон не са възникнали пожари в обществените сгради. По-различна обаче е ситуацията в личните домове на хората, където много често се използват нестандартни, необезопасени отоплителни уреди, непочистени и неизмазани коминни тела.

През последния есенно-зимен сезон (1 ноември 2018 г.-31 март 2019 г.) са обслужени 394 произшествия срещу 289 207/2018 г. С материални загуби са 77 от тях, без материални загуби – 226. Служителите са участвали в аварийно-спасителни дейности в 26 произшествия, 35 помощни операции. Не намалява броят на лъжливите повиквания, запазва се тенденцията те да са нависоко ниво – реагирано е на 23 такива повиквания. През миналия есенно-зимен период при пожар е загинал един гражданин при трима загинали през сезон 2017/18 г. Спасени са четирима. През миналия зимен период не е възникнала усложнена зимна обстановка на територията на областта, но се запазва тенденцията масово хората да не спазват въведените ограничения за движение по пътищата – при затворени пътища те навлизат в забранената територия, попадат в снегонавявания, получава се задръстване и обстановката се усложнява. Гражданите не искат да бъдат евакуирани от закъсалите си коли, налага се да бъдат убеждавани, губи се много време и те пречат на снегопочистващата техника. Гражданите искат да бъдат изтегляни на безопасни места, но бе подчертано, че РД „ПАБЗН“ не се занимава с изтегляне на подобни закъсали автомобили.

Заседанието на щаба продължи с доклади от представителите на останалите ведомства, служби и общините.

About the Author :

Leave a reply