Инспекцията по труда в Ямбол е издала 112 акта през изминалата година

glavna-inspekciq-po-truda-obuchi-40-inspektori-za-kontrol-na-stroitelni-obekti-483545През 2018 г. Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол е осъществила 635 проверки по спазване на изискванията на трудовото законодателство, съобщи днес, 29 януари 2019 г.,  директорът й инж. Стоян Иванов. 13 от проверките са извършени съвместно с други контролни органи.

От проверените 464 предприятия или дружества изискването за изготвяне оценка на риска са изпълнили 454 от тях, т.е. 97,9 процента от фирмите. В 450 от проверените предприятия има утвърдена програма за премахване, ограничаване и контрол на риска.

По време на проверките са констатирани 2 744 нарушения, от които 1400, т.е. 51,01 процента, са свързани с трудовите правоотношения. Установени са 10 случая на наемане на работа без сключен трудов договор и 12 случая на допускане на работник или служител преди да му бъде предоставена справка за заверен трудов договор в териториалното поделение на НАП. Работодателят няма право да допуска до работа служителя преди да му предостави необходимите документи.

Нарушенията на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд са 1341 или 48,87 процента от общия брой на всички констатирани нарушения. От тях по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 1002, по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 162, по хигиена на труда са 177.

За констатираните нарушения са издадени 2638 задължителни за изпълнение предписания на работодателите, спряна е дейността на една машина, на две производства и на един обект. Съставени са 112 акта за установени административни нарушения, сред тях са и 15 броя за неизпълнени предписания.

През изминалата 2018 година в дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол са постъпили 89 искания за издаване на разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица. За всички непълнолетни са издадени разрешения за сключване на трудов договор. Най-често исканията за наемането на непълнолетни като сервитьори и бармани. За наемането на работа на малолетни и непълнолетни задължително се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция “Инспекция по труда”. Преди това ненавършилите 18 години трябва да са преминали през медицински преглед, удостоверяващ годността им да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа. Забранено е да полагат извънреден и нощен труд.

Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол напомня, че срокът за подаване на годишните декларации за 2018 г. за състоянието и условията на труд във фирмите, изтича на 30 април 2019 г. Декларациите могат да бъдат подавани по електронен път или на място в “Инспекция по труда”.

About the Author :

Leave a reply