Инспекция по труда е проверяла много пъти „Язаки”, съставила е актове, които са обжалвани

???????????????????????????????

През последните 3 г. Инспекция по труда е проверявала „Язаки” основно по сигнали заради неосигурени условия за синдикална дейност, съобщи инж. Стоян Иванов, директор на контролиращата институция в Ямбол във връзка с пресконференцията, която КТ „Подкрепа” даде на 27 януари в София заради условията на труд в предприятието. Той уточни, че работодателят е предоставил помещение за синдикална дейност, но извън предприятието.

По време на проверките инспекторите са установили и други нарушения на трудовото законодателство, свързани с работното време и условията на труд. Установено е, че „Язаки” е принуждавал работниците да работят извънредно без основание, надвишена е максималната продължителност на извънредния труд за една календарна година. Положеният извънреден труд, който надвишавал 150 часа, не е начислен и заплатен. Установени са и нарушения във връзка с осигуряването на междудневна и междуседмична почивка. Работодателят е извършвал и незаконосъобразни удръжки от трудовото възнаграждение на работниците.

За установените нарушения на „Язаки” са съставени актове и наказателни постановления, които са обжалвани в съда.

Инж. Стоян Иванов съобщи, че в предприятието работят около 3383 души.

IMG_9791В София от КТ „Подкрепа” дадоха пресконференция, на която оповестиха, че работниците в предприятието работят денонощно за 500 лв., като заплатата не е променяна от години.

Проблемът е поставен от КТ “Подкрепа” още през 2013 г., когато синдикатът подава няколко сигнала до работодателя за това, че не спазва междудневна и седмична почивка, не отчита и не заплаща извънредния труд и той надхвърля максимума от 150 часа за година.
Сигналът тогава предизвиква проверка от страна на Изпълнителната агенция “Главна инспекция на труда”, която завършва с протокол за установени нарушения.
Някои от тези констатации са за полагане на извънреден труд, заплащането на по-малко от него, непроменена работна заплата с години,  а някои работници веднага са започвали дневна работа след нощна смяна.

Синдикатите са оповестили, че други трудности в “Язаки България” са работа до 20 дни непрекъснато и несправедливо изплатени бонуси.  Проблемът и днес се повтаря, като в края на миналата година работниците дори са спрели за няколко часа работата си в знак на протест.
На среща с представители на ръководството те са настояли отново за увеличение на работната заплата, премахване на сумарното изчисляване на работното време, използване на полагаемия по закон годишен отпуск и справедливо отпускане на бонуси.

Синдикатите твърдят, че въпреки обещанията, промяна няма, което е накарало работещите да помолят за помощ КТ “Подкрепа” и в свое изявление да заявят, че няма да се съгласят да работят повече при такива условия на труд.

“Пет години тези хора са ги мачкали. Те обаче са набрали кураж да искат промяна на това робско състояние”, коментирал на пресконференцията президентът на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

В ямболски сайт фирмата е изпратила позиция, в която твърди, че като работодател спазва българското законодателство. Като доказателство за това са посочени всички награди, които е получавала фирмата, последната от които е „Работодател на годината 2014” на Министерство на труда и социалната политика.

 

About the Author :