Инспекцията по труда е установила 1 861 нарушения в областта през първите осем месеца на годината

IMG_3943През първите осем месеца на 2018 година Дирекция “Инспекция по труда” със седалище в Ямбол е констатирала 1 861 нарушения, като повече от половината – 52,8 процента, са свързани с трудовото законодателство, съобщи директорът й инж. Стоян Иванов. Тези нарушения са установени при направените 415 проверки.

По Закона за държавния служител са установени 3 нарушения /0,17 процента/. Хванати са 10 нарушения по наемане на работа без учредено трудово правоотношение и 8 случая на допускане на работника или служителя до работа, без да му е предоставена справка за заверен трудов договор в НАП. Работодателят няма право да допуска работника до работа преди да му предостави необходимите документи.

Нарушенията на безопасните и здравословни условия на труда са 876 или 47,1 процента. Те са по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  – 655, по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 112, по хигиена на труда – 109.

За констатираните нарушения са издадени 1 746 задължителни за изпълнение предписания. Спряна е дейността на една машина, на един обект и на две производства, пряко застрашаващи живота и здравето на работниците. Съставени са 83 акта за административни нарушения.

About the Author :

1 Comment to “Инспекцията по труда е установила 1 861 нарушения в областта през първите осем месеца на годината”

Leave a Reply to Петя Петрова Cancel reply