Иновации в оценяването прилага ПГ „Васил Левски“-Ямбол

Exif_JPEG_420Училищно външно оценяване по английски език проведе за своите осмокласници, проведе днес, 20 юни 2018 г., ПГ „Васил Левски“-Ямбол, прилагайки новаторски методи. Стратегията на гимназията като иновативно училище е да внедрява нови технологии в образователно-възпитателния процес. Затова изборът форматът на изпита по английски език да се осъществи чрез облачните технологии е част от иновативните практики, реализирани през учебната година.

Ефектите от използването на облачните технологии се свързват с намаляване на времето за оценяване и с изразходването на по-малко консумативи от една страна, а от друга – развиват и усъвършенстват дигиталните компетентности на учениците.

Ръководството на гимназията и преподавателите са убедени, че учениците ще се справят успешно с изпитните задачи, защото през цялата година  всички учители са ползвали Office 365 в работата си. Те вярват, че този подход е интересен, атрактивен, влияе мотивиращо върху учениците и води до повишаване на резултатите в обучението.

IMG_2149„Изпитът има няколко компонента – слушане, писане и граматика. Тези няколко компоненти са качени за две от паралелките – с две от тях работим през облачните технологии, а с другите две използваме класическите технологии на оценяване“, разказва директорът на ПГ „Васил Левски“ Петя Сярова. „Щом бъдат подадени отговорите – веднага можем да видим всеки от учениците колко точки е постигнал. Предимството на използването на дигиталните компетентности в образованието – в оценяването и преподаването е, че за всеки от въпросите веднага имаме статистика колко човека са отговорили, на кой въпрос и колегите могат да анализират типа допуснати грешки, върху които да обърнат внимание при бъдещата си работа“, поясни тя.

Писменият изпит по всички правила беше определен да продължи 3 часа. Бях безкрайно изненадана, че за час и половина учениците успяха да се справят – работят много бързо, интересно им е, много се забавляват. Дигиталните компетентности са едно високо постижение, от което ние преподавателите трябва да се възползваме, защото това е бъдещето“, коментира директорът на гимназията.

Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420

About the Author :