Инициативният комитет на Лозенец с подписка за незасекретяване на делото за взривовете

1372250428IMG_4044Поради големия обществен интерес, имайки предвид голямата авария в база „Стралджа-Мараш”от 05.06.2012г. и насроченото НОХД №1446/2017 г. по описа на ЯРС срещу Д. Б. Делев, И. П. Пеев и И. Б. Табов, за 01.02.2018г., жителите на с.Лозенец /най-засегнатото от взривовете/ организираха подписка за незасекретяване на делото и невъзстановяване на базата. Нашите мотиви за организиране на подписката са: 1. По“ Закона за достъп до обществена информация“, Инициативният комитет разполага с данни за почти всички боеприпаси по видове и количества, които са били внесени, съхранявани и обработвани в база „ Стралджа-Мараш“ преди взривовете на 05.06.2012г. и нито една институция към, която сме се обърнали за информация не е отказала достъп с мотив, че в базата са внасяни боеприпаси и взривни вещества представляващи държавна тайна. 2. Обществеността в с. Лозенец е сред най-пострадалите от взривовете и считаме, че има право да има пълна информация по развитието на делото. 3. Тъй като трагедиите с подобни бази в България в последните години взеха доста жертви, считаме че на такива дела трябва да се дава повече гласност. По време на взривовете на 05.06.2012г. снаряди и осколки летяха над главите ни, падаха в дворовете ни. На повече от 6км. се намираха невзривени боеприпаси и само по щастлива случайност нямаше пряко попадение върху Газокомпресорна станция „Лозенец“ по която преминават 13млд.куб. газ, което щеше да доведе до апокалипсис в района. Между другото искаме да Ви информираме какви обекти попадаха в обсега на взривовете и евентуално засегнатите обекти около базата,а именно: В района на база „Стралджа-Мараш” община Стралджа се намират обекти от СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Това са:

1. Централен газопровод – на около 1300 м. по който преминават 13 млрд куб.м. газ. В момента се изгражда трасето и на газовия хъб „Балкан.“

2. Газокомпресорна станция „Лозенец” обслужваща централните газопроводи за Гърция и Турция – само на 3 км по права линия. Тези два обекта съгл.чл.137(1) от ЗУТ се считат за обекти от първа категория. Освен това съгласно Постановление № 181 на МС/20.07.2009г. са определени като стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

3. На по-малко от 400м от района на базата се намира Водохранилището, захранващо с питейна вода населението на гр.Стралджа,с.Лозенец, с.Атолово,с.Воденичане. Съгласно Постановление № 181/20.07.2009г. осигуряването на питейна вода се счита за стратегическа дейност.

4. Главен път от І-ви клас София-Бургас е на около 800м.- който също е обект от първа категория и от значение за националната сигурност.

5. Гр. Стралджа – на 5000м.

6. С.Лозенец- на около 2000м.

7. Пътен възел Петолъчката – на около 1300м.

8. Туристическа хижа „Люляк-” на около 450м.

Ние, жителите на с. Лозенец преживяхме ужаса на взривовете и не искаме никога да се повтарят. Не искаме повече човешки жертви заради алчност и безхаберие!

На снимката има и членове на Инициативния комитет, които не успяха да доживеят успеха на делото им, което те отстояват повече от 5 години

About the Author :