Инициативният комитет за местен референдум организира конкурс за есе за Трети март

16107441_728586097298899_6265322540036190832_oПо случай 3-ти март – Национален празник на Република България, инициативен комитет за местен референдум за област Ямбол организира конкурс за есе.  Конкурсът е за ученици от V до XII клас, като в него могат да вземат участие ученици от област Ямбол.

I.  Участниците са разпределени в две категории:
Първа категория –   ученици от V до VII клас. Темата при тази възрастова група е “Освобождението. Освободителите. Ние.” 
Втора категория – ученици от VIII до XII клас. Темата за учениците при тази възрастова група е “Освобождението – 03.03.1878 г. Свободни ли сме днес?” 

II. Награден фонд – 2000лв.

За ученици в 5-7 клас:
I място –  300 лв.
II място –  200 лв.
III място –  100 лв.

За ученици в 8-12 клас:
I място –  500 лв.
II място – 300 лв.
III място – 200 лв.

*Допълнителни награди за най-харесвано есе във фейсбук  страницата на Радио 999: за двете възрастови групи награди по 200 лв.

III.  Изисквания
Максимален обем: До 2 печатни страници  за ученици в 5-7 клас и до 3 печатни страници за ученици в 8-12 клас;
Форматиране:
Papersize – A4;
Margins – top – 3 cm, bottom – 3 cm, left – 3 cm, right – 3 cm;
Номерация на страниците – долу, центрирано, от 1 до n.;
Заглавие – Times New Roman, 14 pt, Bold, центрирано, главни букви;
Основен текст – Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване;
Междуредие – 1,5 pt;
Нов абзац – с отстъп 1 см (Format – Paragraph – Special (Firstline – 1 cm);

Подзаглавието трябва да съдържа:
Три имена, училище, клас и телефон за връзка.

IV.  Критерии:
Ясно и точно формулирана теза, която съотвества на зададената тема;
Личностна позиция;
Солидна аргументация;
Владеене и прилагане на езиковите норми;
Подходящи цитати и позовавания.

V.  Срок и форма на предаване и начин и оценяване на творбите:
От 19.01.2017г. до  25.02.2017г. вкл.

Есетата се изпращат на имейл адрес:  [email protected]
В темата на имейла да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново имената на участниците, телефон и имейл за връзка.
VI. Оценяването ще се осъществи от комисия:
Доцент Николай Ников, доктор на науките, преподавател в департамент по езиково обучение в СУ” Климент Охридски”- София
Станка Вълева- преподавател по български език и литература в ПГ “Васил Левски”- Ямбол
Анелия Георгиева-   преподавател по български език и литература в ОУ”Димчо Дебелянов” Ямбол

VII. Победителите ще бъдат обявени на 6.03.2017г.
Крайният срок за изпращане на творбите на имейл е до 25.02.2017г. вкл.

Не се допуска използването на текстове с чуждо съдържание.

About the Author :

Leave a reply