Инициативният комитет „Да спасим град Ямбол от кмета“ с нов сигнал до прокуратурата

b8044f02f1f0b52af958f5abedf10b08_MДо Сотир Цацаров

Главен прокурор на РБ

До Дойчин Дойчев

Ямболска окръжна прокуратура

До националните медии

До Ямболските медии

До ГЕРБ – София

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно:

РЕШЕНИЕ № 3774, София, 03.04.2015 на Върховният административен съд на Република България – Трето отделение,

и

Р Е Ш Е Н И Е № 41/16.4.2014 г.,гр. Ямбол на Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

или

Кой не е изпълнил решението на АС Ямбол потвърдено от ВАС на РБ и влязло в сила!!!

Решение от 16.4.2014г. на АС Ямбол

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d814/00132714.htm

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2015
Административно дело № 7293/2014 на ВАС
В законна сила от 3.4.2015г.

ВСЕДСТВИЕ, НА КОЕТО СЕ СТИГНА ДО НАНАСЯНЕ НА СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА НА СЛУЖИТЕЛ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИ ИНЦИДЕНТ НА 05.11.2017г.

 

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Дойчев,

Уважаеми дами и господа от медиите,

На 05.11.2017 г. около 13:00 часа  в градската градина на гр.Ямбол настъпи нещастен инцидент (портал, с който се заключва парка се е стоварил върху жена), от който пострада общински служител, като в последствие от широкото медийно отразяване на този инцидент в националните и регионални медии се разбра, че пострадалата е с четири счупени ребра и коремна травма. Само навременната намеса на случайно преминаващи граждани е предотвратило фатален изход.

Въпроса ни е кой в община Ямбол си позволи ДА НЕ ИЗПЪЛНИ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪД И ДА СЕ СТИГНЕ ДО ТОЗИ НЕЛЕП ИНЦИДЕНТ.

А решението на съда е : ОТМЕНЯ Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и поддържане на зелената система на територията на община Ямбол приета с Решение № ХХІІ-18/03.06.2013г. на ОбС — Ямбол

Изменението се състои от един параграф, с който в чл.3 на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ямбол се създава нова ал.3 със следния текст: “ал.3 – Забранява се достъпа на граждани до Градския парк за времето от 23.00 до 06.00 часа за периода от 1 октомври до 31 март /зимен период/ и от 00.00 до 05.00 часа за периода от 1 април до 30 септември /летен период/ и ал.4 – Забраната по ал.3 важи и за ползвателите на съобръжения и търговски обекти на територията на Градския парк.”

ИЛИ КАЗАНО ПО ПРОСТО – ЗАБРАНЯВА СЕ ПАРКА ДА СЕ ЗАКЛЮЧВА И ДА СЕ ЗАТВАРЯТ ВРАТИТЕ МУ!!! НЕЩО, КОЕТО СЛУЖИТЕЛИТЕ МНОГОКРАТНО СА ПРАВИЛИ!!! ПО ЧИЕ НАРЕЖДАНЕ???

Приложено – Решение от 16.4.2014г. на АС Ямбол

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d814/00132714.htm

About the Author :