Инициативният комитет “Да спасим град Ямбол от кмета” подаде сигнал до прокуратурата

1494501664IMG_8413 (1) СИГНАЛ

за проверка

от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“

адрес гр.Ямбол, ул.“Николай Петрини“ 37, тел 046 66 40 40

E mail: [email protected]

 

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            На 26.05.2017 г. е насрочено заседание  на ОбС Ямбол. В дневния ред на заседанието фигурират Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г и Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС .

            До тук нищо лошо. Лошото е, че в „ Предложението относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г“ се предлага на общинските съветници да гласуват обекти и други капиталови разходи, КОИТО ВЕЧЕ СА ФАКТ!!!

            ТАКИВА СА:

–        предлага се за заличаване „Проектиране на обект „Благоустрояване на УПИ I кв.80 по ПУП ПРЗ на гр.Ямбол / градинката до читалище „Съгласие“/ на стойност 7 500 лв, А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТОЧНО ТАЗИ ГРАДИНКА УСИЛЕНО  СЕ ИЗГРАЖДА?! ЯВНО БЕЗ ПРОЕКТ- ЩОМ ОТПАДА!!! ОТРЕЖДАНЕТО НА САМОТО УПИ I СПОРЕД ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП-ПРЗ ЗА ЦГЧ (ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ) Е ИЗЦЯЛО ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, А ВМЕСТО ТОВА СЕ ИЗСИПВАТ КАМИОНИ С ЧАКЪЛИ!!!- разполагаме със снимков материал от СМР;

–        предлага се изграждане на беседка между улица „Русе“ и к-с „Васил Левски“ бл.1 на стойност 4 600 лв – ПРЕДЛАГА СЕ – А ТАМ ВЕЧЕ УСИЛЕНО СЕ РАБОТИ!!! – разполагаме със снимков материал от СМР;

–        предлага се изграждане на Градински хидрант в зелените площи между улица „Русе“ и к-с „Васил Левски“ бл.1 на стойност 1 750 лв – ПРЕДЛАГА СЕ – А ТАМ В МОМЕНТА СЕ БЛАГОУСТРОЯВА И НАЙ-ВЕРОЯТНО И ХИДРАНТА Е ИЗГРАДЕН – ЗАЩОТО АКО НЕ СЕГА, ТО ПОСЛЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖАВА ПОСТРОЕНОТО ЗА ДА СЕ ИЗГРАДИ!!!

            Това, което сочим по горе е честа практика и то трябва да бъде прекратено!

            На сесията си от 15.03.2017 г ОбС Ямбол прие следното решение:

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2016г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с т.7 на чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси:

            Отменя Решение по т.1 от Протокол № ХV от редовно заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2016 г., в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г.

            ОТМЕНЯ, НО И ДОСЕГА НЕ СА ГО ОТРАЗИЛИ КАТО ПРОМЯНА В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 (става въпрос за стотици хиляди, а може и над милион да е?). НЯМА ГО И НА ТАЗИ СЕСИЯ!

            Относно другата точка за Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС:            На заседанието на комисията по “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, на която присъстваха граждани и представители на медиите, явно не беше предоставена информация на общинските съветници относно предлаганите имоти за продажба?! Дори когато ги попитаха(тези от ГЕРБ – другите си признаха, че нямат и искат да получат информация) какви са тези имоти, къде се намират, каква друга информация имат за тях и защо ги няма налични на сайта на общината в раздела ГИС (Географска информационна система) те отклониха въпросите с мотива, че им пречим да работят и … с техните гласове решението бе прието – БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ??? ТА ТОВА Е ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ – ПО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – И СЛЕД КАТО Е ГЛАСУВАНО В КОМИСИЯТА, ТО ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА И В ОбС?! И ЗА ТОВА ТЕЗИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ И ЗАПЛАТА?! И ИМ СЕ ВОДИ ПО КТ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?!

            ЕЙ ТАКА СЕ РАЗПРОДАВАТ ИМОТИТЕ НИ!

            СЪЩИТЕ ТЕЗИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НЕ ПОИСКАХА ДА ПОЛУЧАТ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ИЗПРАТЕНО ПИСМО ОТ СЕКРЕТАРЯ НА НАП СОФИЯ, ОТНОСНО ИСКАНЕ ДО КМЕТА НА ЯМБОЛ ЗА ДРУГ ИМОТ ВКЛЮЧЕН ЗА ПРОДАЖБА В ТАЗИ ТОЧКА – ИМОТ, КОЙТО АКТИВНО СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ЯМБОЛ – ТЪЙ НАРЕЧЕНИЯ „ПАРИЧЕН САЛОН“ на НАП-ЯМБОЛ?! А ДАЛИ ТОВА ПИСМО НЕ Е УКРИТО ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КОЙ ГО Е УКРИЛ ОТ ТЯХ???

            ИЛИ ИНАЧЕ КАЗАНО – ГЛАСУВАНЕ МУ Е МАЙКАТА?!

            Остава отворен и въпроса до колко е ЗАКОННО ДА СЕ ПРАВЯТ ТРАНСФЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ ОД на МВР ЯМБОЛ – БЕЗ ДОГОВОР И БЕЗ ОСНОВАНИЕ – ГЛАСУВАНИТЕ ДО МОМЕНТА ЗА 2017 СА 20 000 лв. СЪЩО ТОЛКОВА СА И ПРЕВЕДЕНИТЕ ЗА 2016??? КАКВО Е ОСНОВАНИЕТО? – НЯМАШЕ ЛИ ЗАБРАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ОТКАЗ ОТ ТАКИВА ФИНАНСИРАНИЯ??? ТОВА СА НАШИ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА И ОБЩИНАТА НЕ МОЖЕ ДА Е НИТО СПОНСОР, НИТО ДАРИТЕЛ!!!

            Причината да изпратим този сигнал и до всички общински съветници е за да са информирани и ако някой от тях гласува на предстоящата сесия сочените в сигнала нарушения, то той да си понесе отговорността и предвидените в законите на РБ наказания!

 

Борислав Пехливанов,  Каньо Канев, Александър Петров,  Иван Кърцъков,

Станимир Иванов, Недко Попов,  Красимир Стойчев и  Жул Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply