Инициативният комитет “Да спасим град Ямбол от кмета” подаде нов сигнал до прокуратурата

С И Г Н А Л за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от кмета“

гр.Ямбол ул. “Н.Петрини“  37

Относно:

П Р И С Ъ Д А

№ 92/7.6.2017 г.

на

Ямболският районен съд, наказателно отделение, VІІІ-ми наказателен състав

или

Има ли прикривана кражба на голяма сума пари от служителка на община Ямбол и неосъществен контрол (а може би и съдействие) от отговорните преки и непреки началници в Община Ямбол???

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Дойчев,

Уважаеми дами и господа от медиите,

Преди около две години много нашумя един случай на открадната сериозна сума пари от служителка на местни данъци и такси в Община Ямбол. Публична тайна е, че това се случи при рутинна проверка на Сметна палата на РБ. Към днешна дата въпросната служителка е вече осъдена от ЯРС, но какво от това? Тя в момента не е служителка на общината. Парите ги няма, няма и да ги има (в присъдата не пише да са възстановени?!).

Остават обаче един куп въпроси без отговор.

Къде е почти две години по късно доклада на Сметната палата по тази проверка? – той трябва да е докладван в централата на Сметната палата на РБ в София?!

Ако не е там – къде е и защо не е там? Или е УКРИТ??? Ако е укрит – кой го е сторил и с каква цел???

Ако е там – какви действия е предприел Председателя на Сметната палата на РБ???

Изпратен ли е от него на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) или е УКРИТ и от тях???

Какви действия са предприети от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в резултат от този доклад??? Или е УКРИТ???Ако е укрит – кой го е сторил и с каква цел???

Установени ли са и други виновни лица за да се стигне до това престъпление и какви действия са предприети спрямо тях???

ПРИЗНАВА подсъдимата М.И.П. Роден на *** ***, българка, български гражданин, средно образование, безработна, неосъждана, разведена, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 07.05.2012 до 07.09.2015г в гр.Ямбол,при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице „***“ в отдел „****“ до 28.02.2014г и „***“ от 01.03.2014г в Община Ямбол, присвоила чужди пари на обща стойност 86 647.30 лв, собственост на община Ямбол, представлявана от кмета Г. И. С. От гр.Ямбол, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, като  длъжностното присвояване е в големи размери” – Това са ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ТОТАЛНА ЛИПСА НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА???

Въпроса е и кой от началниците й с действията си (разбирайте и покровителство) или бездействията си е допуснал това да се случи? Има ли съучастничество от тяхна страна? Къде е СФУК (система за финансово управление и контрол) в Община Ямбол и кой я е възпрепятствал през цялото това време да не функционира???

Какви персонални рокади и назначения са извършени веднага след проверката на Сметната палата на РБ в Община Ямбол и дали те не са с цел прикриване на виновните преки ръководители (защо някой друг да не опере пешкира)???

Къде е секретатя на Община Ямбол в цялата тази схема – нали той е отговорен за функционирането на общината???

Кой разрешава и кой контролира нивата на достъп на служителите в електронната система на общината включително за осъществяване на контрол на висшестоящите служители над подчинените им??? Има ли умишлени действия в тази посока с цел подпомагане на осъдената вече служителка  да извърши посоченото престъпление, както и на други служители „със занижен контрол“ за извършване на закононарушения и престъпления и от кого???

Само отговорност на служителката ли е търсила прокуратурата (полицията) при проведената тогава проверка? И ако е така защо и кога ще потърси отговорност на отговорните и началници? Дали те не са съучастници?

На мнение сме, че гражданите на Община Ямбол имат право и трябва да получат отговор на така поставените въпроси!!! Това са нашите пари и не е допустимо такова небрежно отношение от страна на управляващите общината!!!

Приложено – Присъда № 92/7.6.2017 г. на Ямболския районен съд, наказателно отделение, VІІІ-ми наказателен състав – http://yambol.court-bg.org/img/File/June%202017/00704717_35960717.htm

About the Author :