Инициативи посветени на Международния ден на възрастните хора

1По повод 1 Октомври – Международен ден на възрастните хора, БЧК – Ямбол и възрастните хора от целевата група по проект «Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права” участваха в поредица инициативи организирани от БЧК – Ямбол и „Общинска съвет на съюза на пенсионерите – 2004”. Доброволците от БЧК – Ямбол участваха в Шестнадесетия регионален преглед на българската песен „Пеем, затова не стареем!“, провел се в Ямбол. Доброволците измерваха кръвно налягане на хора, почувствали неразположение на обособеният пункт на БЧК, оборудван с всички необходими материали за оказване на първа долекарска помощ. Целта на участието на възрастните хора в инициативата бе намаляване на риска от инциденти, вследствие на струпване на много хора на едно място.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДруга инициатива, която организираха възрастните хора, бе домашни посещения в домовете на трудно подвижни самотни възрастни хора, където имаха възможност да разговарят с тях, да им прочетат цитати от любими книги и новини от седмичната преса.

 

About the Author :