Инициативи на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол

Ямбол, 13.11.2020 г.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол организира събития, посветени на Световния ден на добротата /13 ноември/, Денят на толерантността /16 ноември/ и Денят на християнското семейство /21 ноември/, съгласно приетия план за работа през 2020 година. Инициативите се провеждат под мотото: „Доброто винаги цени и в сърцето го носи!“.

Поради епидемиологичната обстановка подготвените информационни материали ще бъдат разпространени чрез педагогическите съветници в училищата. При възможност, членове на Комисията и обществени възпитатели към нея ще проведат срещи с ученици от училищата на територията на общината, на които ще се разговаря по проблеми, касаещи взаимоотношенията между децата, за начините и възможностите за решаване на конфликтни ситуации, за общочовешките ценности. Ако е възможно, по време на информационната кампания ще бъдат включени и децата от доброволческия клуб „Приятел на МКБППМН“, чрез които ще се реализират дискусии в техните класове на тема „Доброта, толерантност, приятелство – имаме ли нужда от тях?“.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

Leave a reply