Инициативи “Заедно с община Тунджа”

10644512_371953093010958_2962845654534710435_oНа 9 и 10 май 2015 г. бяха проведени обществени инициативи по реализацията на проектите в рамките на публичната покана „Заедно с община „Тунджа”. С доброволното участие и с труда на жителите на общината бяха извършени дейности по благоустрояване на терените около паметниците на загиналите във войните, както и на други обществени места и зелени площи в селата Межда, Победа, Бояджик, Миладиновци и Челник.

11206618_371953593010908_3485147540544169051_oПубличната покана „Заедно с община „Тунджа” е част от платформата „С Тунджа в сърцето” и има за цел да мобилизира в още по – голяма степен общите усилия на местната власт и на местните общности в реализацията на обществено значими инициативи, които са предложени пряко от жителите на населените места.

11125454_371953886344212_3689279805664777501_o

             

About the Author :