Инж. Васил Василев е най-младият председател на НЛРС-СЛРБ

newsThumbnail_1126_DSC03841На 23 и 24 юни 2017 в парк-хотел „Москва“ в София се проведе Общото отчетно-изборно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България (НЛРС – СЛРБ). Делегат от община Болярово бе председателят на ЛРС „Странджа“ общинският кмет Христо Христов.

Във встъпителното си експозе по отчетния доклад за дейността и финансовото състояние на УС на НЛРС-СЛРБ за 2016 г. и за целия четиригодишен мандат инж. Иван Петков акцентува върху основни приоритети за посочения период пред ръководството на НЛРС-СЛРБ: утвърждаване и развитие на организацията като обществен гарант за опазване на природата, съхраняване на дивечовите и рибните популации; защита на лова като традиция, инструмент за управление на популациите на дивеча и начин за общуване с природата; опазване и обогатяване на видовото разнообразие от риби в българските реки и водоеми, устойчиво и екологично ползване на рибните ресурси за развитието на любителския риболов като отговорна и съхраняваща биоразнообразието дейност и традиционно занимание сред природата; ловът като многостранен израз на цялостното отношение на човека към природата и света, като елемент от емоционалната култура и социалната грамотност на съвременния човек и като вдъхновение за творците на изкуството – в миналото и настоящето. Той отчете голямото значение на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване“ за увеличаване на някои видове дивеч. Принос за това имат и производствените стопанства към фирма „Сокол“.

Инж. Иван Петков анализира резултатите от извършваните дейности  – стопанска и нестопанска, на 129-те сдружения за мандата.

Приветствие към делегатите поднесе зам.-министърът на земеделието и храните Атанас Добрев, който изтъкна, че е страстен ловец и съмишленик на ловното дело. Предаде специален поздрав на присъстващите от министъра на земеделието и храните Румен Порожанов, изтъквайки амбициите на министерството за съвместна ползотворна работа с НЛРС-СЛРБ и утвърждаването на България като световна ловна дестинация.

Отчетът на Контролния съвет бе представен от председателя на КС Георги Тошев, който отбеляза резултати , но и изтъкна, че е  нужна по-голяма отговорност от страна на контролните съвети по места.

Бяха гласувани бюджетът, встъпителната вноска – в размер на 150 лв. и членският внос за 2018 г., който за ловци е 5 лв., а за риболовци – 4 лв.

Вторият ден на събранието беше открит от председателя на ръководството на събранието Богомил Янев от ЛРС-Гоце Делчев, който похвали интересните и емоционални изказвания на делегатите предишния ден. Присъстваха 280 от общо 320 делегати.

Общото събрание освободи инж. Иван Петков и членовете на управителния съвет и контролния съвет от отговорност. С 211 гласа беше избрана бройка на УС от 33 души, предложена от Георги Тошев. Съставът на контролния съвет остава 7 души.

Всеки от четиримата кандидати за председател на НЛРС-СЛРБ имаше 10 минути, за да представи вижданията си. Първи беше Георги Тошев, който акцентира върху равнопоставеността и финансовата независимост. Той наблегна също, че трябва да има повече комуникация, да се помага на ловците и сдруженията и да се откликва на проблемите, които имат. Според него никога в 120-годишната история на организацията тя не е била в такова унизително отношение пред държавата и исканията трябва да се отстояват. Нужен е мотивиран екип, който да има постоянна комуникация със сдруженията. Тошев изрази съжаление, че обществото не разбира дейността на ловците и трябва медиите да спомогнат за по-голямо разбиране.

Втори беше инж. Васил Василев, който започна с това, че е нужна активна работа за защита на лова като дейност. Той обяви, че ще работи за повече информиране относно дейността на ловците и също наблегна върху медийната политика. Според него ловът трябва да бъде право на всеки един български гражданин. Василев обяви, че ще работи за повече комуникация и търсене на консенсус във всеки казус. Вторият основен акцент в изказването на Васил Василев беше опазването на дивечова популация, като важно място в тази идея заема промяна в Наказателния кодекс, инкриминираща бракониерството. Кандидатът допълни още, че трябва непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, подкрепено с адекватно заплащане. Васил Василев заключи, че ще работи за решаване на проблемите на международно ниво.

Трети поред зад микрофона застана инж. Григор Гогов. Той се обяви за нов Закон за лова и опазване на дивеча, но според него е нужна и стратегия за ловното стопанство.

Последен взе думата Веселин Симеонов. Той започна с това, че е нужна промяна на приоритетите, поставяйки като основен приемането на национална ловна стратегия, както и промени в закона, сред които такава в срока за ловуване. Симеонов изрази амбицията за създаването на развъдник за ловни кучета, както и да се отпускат безвъзмездни помощи за малките сдружения. Според него е нужна и промяна на медийната политика за по-голямо присъствие на НЛРС-СЛРБ в медиите. Необходимо според Симеонов е и създаването на 6 регионални центъра.

Последваха изказванията на двамата кандидати за председател на Контролния съвет, като първи се изправи адвокат Стойчо Гергьовски, след него и конкурентът му Рачо Рачев, председател на ЛРС-Дряново.

Събранието премина към определяне на съставите на изборната комисия и шестте изборни бюра, след което настъпи моментът за гласуване на 301 делегати. След първия вот се стигна до балотаж между Васил Василев и Георги Тошев, които получиха съответно по 125 и 94 гласа. Председател на контролната комисия стана Стойчо Гергьовски. Балотажът беше спечелен от Васил Василев, след което делегатите пристъпиха към гласуване на останалите 32-ма членове на УС, както и на шестимата членове на КС.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НЛРС-СЛРБ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Станке Василев

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Нино Петков Нинов,  представител на катедра „Ловно стопанство“ в ЛТУ, член на ЛРД София-юг

проф. Валери Стоилов Стефанов, преподавател в СУ “Климент Охридски”, литературовед и писател

Емил Кирилов Ангелов, Главен инспектор в служба КОС към МВР

Искрен Маринов Йотов, адвокат, член на ЛРС-Ловеч

Цвятко Маринов Александров, началник отдел “Здравеопазване на животните” към БАБХ

Георги Михайлов Стефанов, председател на Българската федерация по риболовни спортове

Пламен Пенчев Филев, представител на Българската федерация по ловна стрелба

Георги Петков Хаджиламбрев – председател на ЛРС-Асеновград

Валери Александров Сарандев – председател на ЛРС-Гоце Делчев

Валентин Александров Георгиев – председател на ЛРС- Плевен

Алеко Николов Динев – председател на ЛРС-София-юг

Андон Иванов Арабаджиев – член на УС на ЛРС-Кюстендил

Даниел Тошков Господинов – председател на ЛРС-Димитровград

Минко Цочев Акимов – председател на ЛРС-Троян

Иван Атанасов Стоенчев – председател на ЛРС-Карлово

Петър Иванов Вангелов – председател на ЛРС-Свиленград

Димитър Венков Стефанов – председател на ЛРС-Тутракан

СахакМъгърдичСахакян – член на УС на ЛРС-Бургас

Стефан Димитров Димитров – председател на ЛРС-Стара Загора

Стоян Георгиев Стоянов – председател на ЛРС-Ямбол

Николай Петров Ненчев – председател на ЛРС-Враца

Богомил Данчов Станков – председател на ЛРС-Чупрене

Лазар Димитров Мурджев – представител на ЛРС-Панагюрище

Виктор Борисов Вучков – председател на ЛРС-Перник

Станислав Желев Папазов – председател на ЛРС-Търговище

Светослав Любомиров Георгиев – ръководител на ЛРС-София-запад

Тодор Петков Върбанов – председател на ЛРС-Монтана

Илия Михайлов Димитров – председател на ЛРС-Добрич

Стоян Йорданов Стоянов – председател на ЛРС-Шумен

Лютви Алиосман Юсеин – председател на ЛРС-Момчилград

Борис Илиев Къдрински – председател на ЛРС-Хвойна

Рачо Димитров Рачев – председател на ЛРС-Дряново

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стойчо Милев Гергьовски

ЧЛЕНОВЕ:

Кирил Янков Бояджиев

Димитър Марков Димитров

Стоян Петров Илиев

Христо Александров Ковачев

Елизабет Милчова Младенова

Павел Цветков Павлов

Васил Станке Василев е роден през 1980 в с. Черни Осъм (Троянско) в семейство на лекари. Завършил е магистратура в Лесотехническия университет (София) със специалност „Ловно и рибно стопанство“, като отличник на випуска. Бил е директор на ДГС Радомир. От 2007 работи като експерт в отдел „Лов“ в централата на НЛРС – СЛРБ, София. Семеен е, с три деца. Тръпката, наречена лов и риболов, е получил от дядо си Васил Пенчев и баща си Станке Василев, също членове на черноосъмската дружина и изявени ловци.

В Управителния съвет от област Ямбол бе избран Стоян Георгиев Стоянов. Той е новоизбраният председател на ЛРС – Ямбол.

Лора Величкова

About the Author :