Инвестиции и инвеститори на 2016 г.

IMG_2453Наградите “Инвеститор на годината” , организирани за единадесети път от областна администрация Ямбол показват в най-голяма степен какво се е случило в икономиката на Ямболска област и какъв е инсетиционния процес в региона. Затова представяме номинираните фирми и направените от тях инвестиции.

В КАТЕГОРИЯ „ МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ” номинираните са:

  • БИОСИМ ЕООД
  • КОНТРАСТ 94 ЕООД и
  • ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС ООД

„КОНТРАСТ 94“ ЕООД.

Фирмата изгради през 2016 година нов търговски обект и офиси на стойност 1 млн.лв. и разкри 13 нови работни места.
ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС“ ООД

През 2016 година фирмата изгради нова свинеферма с кланичен пункт, транжорна и магазин. Разкрива три нови работни места. Инвестицията направена в село Калчево, община „Тунджа“ и е на стойност 300 000 лв. С търговската марка „От фермата“ .

„БИОСИМ“ ЕООД

Фирмата печели с разширение на туристическия комплекс вила Тракия в с. Симеоново. Инвестиция 600 000 лв. Постоянна заетост от 12 работни места и сезонна заетост от 27 работни места.

В КАТЕГОРИЯ „ СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” номинираните фирми са:

  • ДЖАМБАЗ ООД и
  • ЕЛОПАР ООД

ЕЛОПАР“ ООД.
Фирмата са занимава с производство на електроматериали. Инвестицията е в размер на 500 000 лв., новоразкритите работни места са 50.

„ДЖАМБАЗ“ ООД

с направена нова инвестиция за 750 000 лв. в нова специализирана техника за преработка на етерични масла, високотехнологична система за поливно земеделие в с. Зимница, община Стралджа. Въведените нови технологии и оборудване представляват иновации с нови възможности за производство на продукти за фармацевтиката и козметиката.


В КАТЕГОРИЯ
ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” номинираните са:

  • СОРТ КОМЕРС ЕООД
  • ВИДЕНОВ ГРУП ООД и
  • ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

„ ВИДЕНОВ ГРУП“ ООД.
С инвестиция в ново строителство близо 2,5 млн.лв. и близо 8 млн.лв. инвестиция в модернизация и повишаване на производителността и 50 нови работни места.

ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“.

През настоящата година компанията е инвестирала близо 8,3 млн.лв. в удължаване на производствените линии и 6 млн. в социални придобивки за своите служители, а техният брой се е увеличил с 383-ма.
„СОРТ КОМЕРС” ЕООД .

Едно ново и иновативно производство . Фирмата печели с направената инвестиция в реконструкция на инсталация за третиране на неопасни отпадъци в с. Хаджи Димитрово и разкрити нови 47 работни места. Монтираната инсталация има иновативен характер – третира отпадъци и създава вторични продукти за основни отрасли в икономиката. Общата инвестиция на „Сорт комерс“ е за 2 105 000 лв.

About the Author :

Leave a reply