Инвестиции за развитие на енергийната инфраструктура за последните три години

evn-300x200В писмо до кмета на община Болярово  Христо Христов ръководителят на КЕЦ- Елхово инж. Желязко Андонов уведомява за инвестициите на „ЕВН България ЕР” АД КЕЦ Елхово от началото 2012 година до момента ( края на септември 2014 г.).

В писмото е посочено всичко направено в този период на територията на общината ни за подобряване на ел. захранването на клиентите на ЕВН.

ВЛ 20 kV извод „Воден” – ел. захранващ селата: Малко Шарково, Шарково, Воден и Крайново за подмяна на стълбове, изолация и проводник както следва: подменени ЖБС – 75 бр.; подменени ЖРС – 21 бр.; подмяна на проводник АС- 42 000 м.; подменени конзоли – 245 бр.; подмяна на изолатори – 345 бр.; подобряване на заземленията по ВЛ 20 kV.

ВЛ 20 kV – извод „Бистрец” – ел. захранващ селата: Оман, Денница за подмяна на стълбове и изолация както следва: подменени ЖБС – 22 бр.; подмяна на конзоли – 66 бр.;

подменени изолатори – 72 бр.; подмяна на проводник АС- 3 500 м.; направена просека – 6 дка.

ВЛ 20 kV – извод „Изток”- ел. захранващ селата: Стефан Караджово и Голямо Крушево за подмяна на изолатори – 60 бр.

ВЛ 20 kV – извод „Примат”- ел. захранващ част от Болярово – подменена е част от изолацията.

ВЛ 20 kV – извод „Ружица”- ел. захранващ селата: Ружица, Вълчи извор, Горска поляна и Странджа за подмяна на стълбове и изолация както следва: подменени ЖБС – 28 бр.; конзоли – 54 бр.; изолатори – 150 бр.; почистване и фундаменти – 15 бр.; отверсирване на ЖБС – 2 бр.; подобряване на заземленията по ВЛ 20 kV; направена е цялостна просека на отклонението за ТП Синият вир.

ВЛ 20 kV – извод „Болярово”- ел. захранващ селата: Златиница и Мамарчево за подмяна на стълбове и изолация: подменени ЖБС – 12 бр.; конзоли – 36 бр.; изолатори – 36 бр.;

Направена е цялостна просека ВЛ 20 kV – извод „Дъбово” ел. захранващ селата: Добрич, Попово, Камен връх и Дъбово.

ВЛ НН с. Шарово е направен цялостен ремонт на мрежата за подмяна на стълбове, подобряване на заземлението по мрежа НН и подмяна на голите проводници с усукан проводник, както и абонатните отклонения от МНН до клиента. Подменени са: СБС – 4бр.; проводник около 8 000 м; подобряване на заземления по ТП и МНН в цялото село.

ВЛ НН с. Воден е направен цялостен ремонт на мрежата за подмяна на стълбове, подобряване на заземлението по мрежа на НН и подмяна на голите проводници с усукан изолиран проводник, както и абонатните отклонения от МНН до клиента. Подменени са: СБС – 90 бр.; проводник около 10 000 м.; подобрени са заземления по ТП и МНН в цялото село.

ВЛ НН с. Крайново е направен цялостен ремонт на мрежата за подмяна на стълбове, подобряване на заземлението по мрежа НН и изправяне на наклонени стълбове по мрежата, както и подмяна на голите проводници с усукан изолиран проводник, както и абонатните отклонения от МНН до клиента.

ВЛ НН с. Горска поляна е направен цялостен ремонт на мрежата за подмяна на стълбове, подобряване на заземлението по мрежа на НН и подмяна на голите проводници с усукан изолиран проводник, както и абонатните отклонения от МНН до клиента. Подменени са: СБС- 10 броя; проводник около 6 000 м.

 

Направена е хидроизолация на 2 бр. ТП: ТП Хотела – гр. Болярово.

ВЛ НН в гр. Болярово е направен частичен ремонт на мрежата за подмяна на стълбове, подобряване на заземлението по мрежа НН и подмяна на голите проводници с усукан изолиран проводник, както и абонатните отклонения от МНН до клиента.

През цялата 2012 година, както и в началото на 2013 г. са подменени на 80 % всички стари трансформатори на територията на община Болярово, обслужваща се от КЕЦ-Елхово. Много от селата на територията на общината по МНН и ВЛ 20 kV са почистени от клони и дървета (изкастрени) от фирма, с която „ЕВН България ЕР” АД КЕЦ Елхово има сключен рамков договор. В някои от селата са извършени и ще бъдат извършвани частични ремонти по ТП на МНН до края на годината. През цялата настояща година „ЕВН България ЕР” АД КЕЦ Елхово извършва и ще извършва ремонтни дейности на територията на община Болярово и град Болярово.И в град Болярово е предвидено до края на годината да бъдат подменени голите проводници с усукан изолиран проводник.

Всички тези дейности ще бъдат завършени със собствени сили от персонала на КЕЦ Елхово. През следващите години „ЕВН България ЕР” АД КЕЦ Елхово ще продължава да инвестира в собствените си ел. съоръжения. Предвижда се резервирането на ВЛ 20 kV и други ВЛ 20 kV за осигуряване на постоянно ел. захранване. Монтаж за индикатори и РОСМ с телеуправление за по-бързо локализиране на авариите по мрежа СН.

„ЕВН България ЕР” АД КЕЦ Елхово е на разположение за въпроси във Клиентския Енергоцентър /КЕЦ Елхово/: e-mail [email protected]. Денонощен телефон – 070017777 – за информация, 070010007 – за аварии и на интернет страницата www.evn.bg

About the Author :