Имотите в Пехотинските казарми ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на Община Ямбол след разрешение от Министерството на отбраната

 

Ямбол, 22.07.2021 г.

През месец юни 2021 година Община Ямбол отново възобнови процедурата за придобиване на собственост на имотите с отпаднала необходимост, намиращи се на територията на бившите Пехотински казарми.

Припомняме, че първото искане е отправено през месец май 2020 година, а второто – през месец декември 2020 година.

След като се проведе среща между областния управител на област Ямбол Георги Чалъков, кметът на Ямбол Валентин Ревански и заместник-министъра на отбраната Александър Петков, този  път Министерството на отбраната уважи искането на Община Ямбол и предстои имотите, които са частна държавна собственост, да бъдат безвъзмездно прехвърлени към Общината.

„Собствеността им ще бъдат прехвърлена на община Ямбол, защото те са необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение“, става ясно от отговора на служебния министър Георги Панайотов.

Шестте имота и прилежащите към тях сгради, които ще прехвърли Министерство на отбраната, са с обща площ от почти 400 декара.

Изключение прави имот, в който се съхранява движимо имущество в управление на министерството.

Процедурата включва отнемане правото на управление на Министерство на отбраната със заповед на областния управител на област Ямбол по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, след като вече е получено становището на министъра на отбраната.

Отнемането на правото на управление върху имотите ще бъде последвано от безвъзмездното им прехвърляне в собственост на общината с решение на Министерски съвет при спазване на условията на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Община Ямбол изказва благодарност на Министерство на отбраната за промяната в позицията относно имотите и на областния управител на област Ямбол за подкрепата на общата кауза.

About the Author :

4 Comments to “Имотите в Пехотинските казарми ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на Община Ямбол след разрешение от Министерството на отбраната”
 • Ямболия
  July 22, 2021 - Reply

  Прекрасна новина!!! Най-доброто място за разширение на нашата градска територия.

 • Страхил
  July 23, 2021 - Reply

  Нещо си се объркАл бе, пич! Както винаги. Общината ще е собственик за кратко.

 • Киро машиниста
  July 23, 2021 - Reply

  Браво на Чалъков! Видимите разлики с модела на бездарната шайка гроб.

 • пурко
  July 25, 2021 - Reply

  И каква е целта общината да е собственик проект ,визия – някой знае ли как ще се развива какво ще се прави ? И уточнете ,че частната фирма което закупи по-апетитната от МО части си остава нейна …..

Leave a reply