Именици в община “Тунджа”

IMG_0135В община „Тунджа“ празнуваха 516 именицина Антоновден. По данни на Дирекция “Административно и информационно обслужване и човешки ресурси” в общината мъжете с името Антон са 24, а Антоанета се казват 28 дами. Името Антония носят 15 жени, а Андон – 64 мъже.

Други именици, които празнуваха на Антоновден са: Дончо – 34 души, Донка – 273души, Доньо – 8души, Тончо – 8души, Тонка – 52души,Тотка – 5 душии Тони – 5души.

Днес, на 18 януари, когато отбелязваме Атанасовден, в община „Тунджа“ празнуват 493 души. Най-много са имениците, носещи името Атанас – 294 на брой. Дамите с името Атанаска са 79, Тинка – 31 и Наска – 5. За празника ще почерпят още 26 тунджанци носещи името Наско, както и 53 именувани Таньо.

Пожеланията към именниците от община “Тунджа” са за здраве и дълголетие!

About the Author :