ИК за местен референдум област Ямбол организира конкурс за есе

ese2По случай 3-ти март- Национален празник на Република България, за втора поредна година ИК за местен референдум област Ямбол организира конкурс за есе. Организаторите благодарят на всички близо 60 ученика, които вече взеха участие в конкурса през 2017 година. Те припомнят, че есе на ученика Димитър Драганов от Стралджа, спечелило първо място в конкурcа на ИК миналата година, оглави класирането и в национално състезание на МОН.

И през 2018 година инициативата на ИК е за ученици от V до XII клас, като в него могат да вземат участие ученици от област Ямбол.

Участниците са разпределени в две категории. Първа категория – ученици от V до VII клас. Темата при тази възрастова група е “3- март-признателност към героите или поклон пред величието на подвига”.

Втора категория – ученици от VIII до XII клас. Темата за учениците при тази възрастова група е “Истината за свободата“.

Наградният фонд е 2 200 лева.

За учениците в 5-7 клас: I място –  500 лв.; II място –  300 лв.; III място –  200 лв.; IV място – 100 лв.

Наградите за учениците 8-12 клас са: I място –  500 лв.; II място – 300 лв.; III място – 200 лв.; IV място – 100 лв.

Всички участници ще получат грамота и книга подарък от ИК за местен референдум област Ямбол.

Посочени са точните изисквания към есетата: максимален обем до 2 печатни страници  за ученици в 5-7 клас и до 3 печатни страници за ученици в 8-12 клас; форматиране:  Wоrd; Papersize – A4;; Margins – top – 3 cm, bottom – 3 cm, left – 3 cm, right – 3 cm; номерация на страниците – долу, центрирано, от 1 до n.; заглавие – Times New Roman, 14 pt, Bold, центрирано, главни букви; основен текст – Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване; междуредие – 1,5 pt; нов абзац – с отстъп 1 см (Format – Paragraph – Special (Firstline – 1 cm). Подзаглавието трябва да съдържа: три имена, училище, клас и телефон за връзка.

Критериите за оценяване ще са: ясно и точно формулирана теза, която съответсва на зададената тема; ичностна позиция; солидна аргументация; владеене и прилагане на езиковите норми; подходящи цитати и позовавания.

Срокът за изпращане на творбите  е от 5.02.2018 г. до 03.03.2018 г. вкл. Есетата се изпращат на имейл адрес: [email protected] В темата на имейла трябва да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново имената на участниците, телефон, снимка на участника и имейл за връзка.

Оценяването ще се извършва от комисия в състав: доцент Николай Ников, доктор на науките, преподавател в департамент по езиково обучение в СУ” Климент Охридски”- София; Станка Вълева- преподавател по български език и литература в ПГ “Васил Левски”- Ямбол; Анелия Георгиева-   преподавател по български език и литература в ОУ”Димчо Дебелянов” Ямбол и Росица Бакалова – преподавател по български език и литература в ГПЧЕ “Васил Карагьозов” Ямбол.

Победителите ще бъдат обявени на 15.03.2018 г.

Крайният срок за изпращане на творбите на имейл е до 03.03.2018 г. вкл.

Награждаването ще бъде на 24 март /събота/ в читалище “Пробуда” ( бившо “Янко Кирчев”) в квартал “Каргон”.

Организаторите са категорични, че не се допуска използването на текстове с чуждо съдържание и те си запазват правото си да променят правилата на оценяване при необходимост.

About the Author :