ИК “Да спасим град Ямбол от кмета” с напомняне относно ремонтирани детски заведения

02_SvobodaДо Окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

 

До Районна прокуратура Ямбол

 

Копие:

До председателя на УС на КИИП гр.София

г-н Иван Каралеев

 

До медиите

 

 

Н А П О М Н Я Н Е

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

           

            Относно: Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ и целодневна детска градина -ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол и покана от зам. кмета Илиана Бицова до общинските съветници от общ. съвет Ямбол за тържествено откриване на същите

 

Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н районни прокурори,

            Уважаеми г-н Каралеев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

 

Позволяваме си да ви напомним, че за двете сгради има подаден до вас сигнал след решение на управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и по този сигнал и до момента се води разследване, което не е приключило, а фактите, които излизат наяве не са много оптимистични! Затова и тази покана ни стресира.

Продължаваме да сме сериозно обезпокоени за състоянието на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ и за това, че там след броени дни ще влязат отново децата на Ямбол!!!

 

Уважаеми г-н Дойчев,

Уважаеми г-н районни прокурори,

 

Ние само напомняме – решението, какво да се предприеме е ваше!

 

Приложение:

  1. Писмо Изх.номер КИИП-ЦУ-184 – 11.06.2018 г. на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
  2. Покана от зам.кмета Илиана Бицова;
  3. Съобщение на интернет страницата на община Ямбол по повод тържественото откриване –

 

С уважение:            инж.Александър Петров – ПГС конструкции …………………

Борислав Пехливанов – дипломиран икономист ……………

инж.Каньо Канев – Електро инженер ……………………………..

ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции ………………..

Красимир Стойчев …………………………………………………………..

Жул Рафаел Калдерон ……………………………………………………………..

About the Author :