Икономическата гимназия участва в нов проект по Еразъм

007Стратегията на ПГИ „Г.С.Раковски” е насочена към утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно и последователно навлизане на учениците в обективния свят на обществото или в отделна негова част. Училищната общност е като отворена система, която формира нов тип икономическо мислене у учениците, адекватно на новите пазарни реалности, поддържайки тясна връзка с финансови и банкови институции, както и с водещи фирми и предприятия  от  региона. Качествено образование не само в класната стая, но чрез различни подходи и проекти за разширяване на мирогледа и перспективите на младите хора е един от водещите принципи на амбициозния колектив на гимназията.

Поредното предизвикателство е двегодишен проект /2015-2017/ по дейност „Стратегически партньорства” на Програма „Еразъм+”, със заглавие „Работа в Европа – умения за успех” , който е колективен труд на шест икономически гимназии и колежи от Германия, Франция, Испания, Румъния, Хърватска и България, представена от ПГИ „Г.С.Раковски”. Гаранция за успеха на бъдещия проект, който стартира на 1.09.2015 г. са няколко реализирани в периода от 2009 г. досега, със същите партньори.

В четири етапа, като всеки от тях приключва с мобилност на ученици и учители в някоя от партньорските страни, се поставят следните цели:

–          Проучване, анализ и сравнение на индустриалното минало и настояще на партньорите

–          Проследяване на развитието на работното място през годините

–          Откриване на примери за успешни предприятия и критериите им за успех

–          Създаване на умения, гарантиращи успешна реализация чрез проучване на добрите практики на предприятията по отношение на техните служители

Важен момент в проекта е изготвянето на списък с професиите на бъдещето.

Икономически речник, свързан с работното място, въпросник за оценка на уменията, таблици за диагностициране на предприятията и компаниите, брошури за разпространение на резултатите от проекта, късометражен филм за придобитите умения и впечатления, са част от материалните резултати на проекта.

About the Author :