Изявление на Мариета Сивкова на сесията за местен референдум за дълга

DSC08753Уважаеми колеги, общински съветници ,

С направеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ за провеждане на местен референдум с въпрос: “Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се плаща след две години гратисен период в продължение на 10 години- от 2020 до 2030 г., след провеждане на местен референдум? “, ние, предложилите го общински съветници, изразяваме желанието на ямболци пряко да участват при вземане на важното решение за поемане на общински дълг..

Причината, група от осем общински съветника, да внесем това предложение са поредица от обстоятелства и действия, които се случиха  в един  кратък период от време, а именно:

На 4.10.2017 г. бе публикува покана от кмета за обществено обсъждане на намерението му да тегли общински дълг в размер на 17 млн. лв за реализация на 14 обекта.

На 13.10.2017 г. се проведе обществено обсъждане на това намерение, като бе променен броя на обектите от 14 на 15 обекта. В тази зала, кметът се опита да обоснове намерението си пред ограничен брой граждани, колкото можаха да се поберат в помещението. Някои  не успяха и останаха отвън. Поставените от присъстващите  въпроси и  изразените съмнения,  бяха естествена реакцията на хора, загрижени за съдбата си и неубедени, че тегленето на този заем е вярно управленско решение. Там възникна и предложението за референдум.

В следващите дни, ние, вносителите на предложението, проведохме множество срещи с граждани и констатирахме, че голяма част от тях  НЕ ЗНАЯТ за намеренията на кмета да тегли заем от 17 млн. лв.

В същото време факт е,  липсата на  организирана разяснителна кампания от кметската администрация за популяризиране на това намерение на кмета и събиране на мнения от най- широк кръг граждани.

Не беше представена, от кметската администрация, информация в медиите – електронни, печатни и телевизия, за да се осигури максимална публичност на намерението за теглене на заем.

Не бяха проведени допълнителни срещи по квартали, по клубове за събиране на становища и разясняване на намерението.

В период от един месец активно се срещахме с граждани и видяхме тяхното желание да получат информация и да участват при вземане на това важно решение.  Изразените пред нас мнения, че решението за теглене за заем от 17 млн. лв трябва да се вземе от всички, а не от малък брой хора в общински съвет, бяха преобладаващи.

При тази фактическа ситуация, подготвихме и внесохме ПРЕДЛОЖЕНИЕ, гражданите чрез местен референдум да решат кой искат да вземе решението  за поемане на искания дълг- общинските  съветниците  в общински съвет или всички граждани чрез референдум.

Искам да припомня, че едновременно с внасянето на предложението в общинския съвет на 19.10.2017г. беше внесено и отделно ИСКАНЕ за разглеждането му на предстоящата тогава сесия на ОбС на 27.10.2017 г.

Изхождайки от това искане, от предвидената възможност в ЗПУГДВМС за свикване на допълнително заседание за разглеждане на предложението в интервала от 6-7 до 33 дни и от коледните и новогодишни празници празници от 22 до 31 декември, ние, без да знаем кога ще се свика сесия, изхождайки от закона, предложихме в проекта за решение като дата за провеждане на референдума 17.12.2017 г.(неделя).

Сега след като провеждаме заседанието на ОбС днес, 15.11.2015г., и са ясни сроковете, с които следва да се съобразим, ние коригираме в предлагания проект за решение датата за провеждане на референдума от 17.12.2017 г. на 14.01.2018 г., т е. в ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В Т. 2 ВМЕСТО ДАТАТА “17.12.2017 г.“ ДА СЕ ЧЕТЕ “14.01.2018 г.“.

Относно СТАНОВИЩЕТО на кмета по предложението ни мога да заявя, че макар и входирано в последния момент, по изискването на закона, в канцеларията на ОбС, то ни беше предоставено вчера, след 15.30 ч., и то само на тези съветници, които сме го поискали изрично, някои още от петък 10.11.2017 г., а на останалите се предлага днес, макар че е входирано още в петък(10.11.2017г.) като не е включено в материалите за сесията, които болшинството съветници получиха след 13.11.2017г.

Имам въпрос към председателя, защо не предоставихте становището заедно с материалите, а в последния мемент?

Прочитайки го всеки може да се разбере защо беше крито т.н.“СТАНОВИЩЕ“ чиято основна цел е да “докаже“ незаконосъобразността на предложението за провеждане на местен референдум. На цели пет страници без да се цитира нито една правна норма, която да е нарушена и по какъв начин е нарушена, преписвайки неоспорими текстове по процедури и разсъждения, без връзка с предложението, явно търсейки аргументи в количеството написан текст, кметът “доказва незаконосъобразността“ на предложението за провеждане на референдум.

Доводите, които се посочват са необосновани и неверни:

  1. Твърди се, че предложението за провеждане на местен референдум е юридически необосновано и немотивирано. Но никъде не се цитира текстът на чл.27,ал.1,т.1 от ЗПУГДВМС, а именно – „“Местен референдум се провежда по предложение на поне една пета от общинските съветници….“.
  2. 2.      Твърди се, че предложението е в противоречие със законови разпоредби. Тук няма посочена точна разпоредба, която се нарушава. Едновременно с това правилно се цитира чл.26,ал.1 от ЗПУГДВМС и се стига до извода, че се касае за пряко решаване на въпрос от значение за общината, който е в компетентността на органа за местно самоуправление. СПОР НЯМА за това. Интересно е, че се цитира дори Конституцията(колко авторитетно звучи) за да се констатира истината, че общинският съвет е орган на местното самоуправление. Да, правомощията на съвета са уредени в чл.21 от ЗМСМА, но т.20 от ал.1 от него гласи – “20. Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност“. Този текст означава, че ОбС няма ограничения  относно  броя на взетите решения за провеждането на референдуми, стига те да отговарят на изискванията на ЗПУГДВМС. Това е нормата, а не “върхът на юридическата мисъл“ – “…..в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно тази норма не се съдържа правомощие и следователно не е в сферата на компетентността на ОбС да взема решение провеждането на местен референдум да се предхожда от друг референдум…“. Какъв предхождащ референдум ? Грешката явно е умишлена за да се докаже „някаква теза“. Предложението е пределно ясно, с ясен въпрос и е за провеждане на един референдум.
  3. 3.      Твърди се, че е налице незаконосъобразност на решението на ОбС(за провеждане на местен референдум, предлаган от нас), с което се предрешава въпрос, регламентиран със закон. Не се посочва кой въпрос се предрешава и по кой закон. Напротив законовата база за провеждането на предлагания от нас местен референдум са чл.21,ал.1,т.20 от ЗМСМА, ЗПУГДВМС и Закона за общинския дълг, където в ал.1 и ал.2 на чл.17 гласят: “чл.17.(1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг,…..  (2) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой от общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет“.
  4. 4.      Неправилно се твърди, че не може да се приложи нормата на чл.31, ал.1 за редактиране на въпроса. Напротив, при отпадане на  последната част от въпроса “след провеждане на местен референдум“, която „смущава“ кмета и е повод за петстраничния напън за доказване на “незаконосъобразност“ на предложението, то  ще остане с напълно същия смисъл на съдържащия се в предложението въпрос – подкрепа или не  поемането на общински дълг.

Това може да коментираме като възможност, сега,  към този момент, защото е факт Обявление  на администрацията от 26.10.2017 г. за Емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа, при условията на частно предлагане, което дава конкретните параметри, необходими за да вземем решение за референдум. То не беше факт, към момента на внасяне на нашето ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Ще си позволя да не коментирам останалите “мисли“, изложени в Становището на кмета, защото те са извън предмета на разглежданата тема.

Заключавайки с думите, че в становището на кмета няма нито един правен довод и доказателство за незакосъобразност на предложението ни за местен референдум, Ви призовавам да не подкрепяте предложения от кмета проект за решение, с което се отказва провеждането на местен референдум.

 

About the Author :