Изчезнала една паралелка през първия учебен срок

DSC00557aРекапитулацията, направена от Регионалния инспекторат по образованието-Ямбол, показва, че през първия учебен срок са напуснали училище 27 ученици. При 22 от тях причините са били от семеен и социален характер, другите 5 са вече извън образователния борд поради натрупани отсъствия от учебните занятия. Според Пенка Илиева, временно изпълняващ длъжността началник на просветния инспекторат, това е малък брой ученици.  В Ямболска област общият брой на учениците е 13 361, миналата година след края на първия учебен срок са напуснали класните стаи много повече деца, отколкото сега. Тогава вън от образователната система са били 12 процента от учениците. Колко от прекратилите обучението си сега ученици са от ромски произход, не е ясно, но е ясно от години, че в много училища в град Ямбол и региона се водят мъртви души, за да не паднат парите в делегираните бюджети.

About the Author :