Изтича срокът за получаване на ваучерите за газьол от земеделските производители

1373446119-ScreenHunter_2436-Jul.-10-11.39До 20 юни 2014 г. е крайният срок за получаване на ваучерите за газьол от земеделските производители, кандидатствали по държавната помощ за намалена акцизна ставка върху газьола в земеделието, припомнят от Областна дирекция “Земеделие” – Ямбол.
Ваучерите могат да бъдат получени от Общинската служба по земеделие, където са подадени декларациите за участие по схемата, срещу валидна лична карта и заверена регистрационна карта за земеделски производител по Наредба 3 от 1999 г. за стопанската 2013 / 2014 г.
Получените през първия етап ваучери са в размер на 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.

През втория етап, който е със срок началото на 2015 г., се предоставя остатъкът от полагащия се за 2014 г. брой ваучери.

About the Author :