Изпълнителят на реконструкцията на уличното осветление се отказа

21149985_10211160648679798_1769117822703706181_nПо искане на фирмата изпълнител, считано от 28.01.2019 г., е прекратен сключеният между Община Ямбол и „Улично осветление Ямбол“ ДЗЗД договор с предмет „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление, включително фасадно осветление на улици и площади на територията на община Ямбол“, съобщават от пресцентъра на общината и уточняват, че като мотиви в отправеното до общината искане, са посочени опитите за дискредитиране имената на участващите в дружеството фирми, замесването им в интриги, както и злонамерени внушения от страна на трети лица, че има нередности по договора.

В прессъобщението има оценки и квалификации, които зачестиха в иначе информативните съобщения от общината. “В случая се визират сигналите, подадени до различни институции, както и поредицата откровено злоумишлени и манипулативни материали, публикувани в някои медии. Категоричната позиция на община Ямбол е, че става въпрос за опит да се попречи на цялостната реконструкция и модернизация на уличното осветление в града с цел злепоставяне на кмета и администрацията в светлината на предстоящите местни избори. За тези изводи допринася и фактът, че обществената поръчка е проведена през 2016 г., като през ноември същата година е сключен и договорът. Атаките срещу него обаче последваха 2 години по-късно. Въпрeки това община Ямбол продължава да работи по въпроса градът да има обновено улично осветление, за което вече има изготвен проект. В тази връзка предстои да бъде обявена и нова обществена поръчка за избор на изпълнител на предвидените дейности.

Предвид партньорските и коректни отношения с изпълнителя, договорът е прекратен по взаимно съгласие. Към датата на прекратяването му всички юридически и финансови претенции между страните са удовлетворени”, се казва още в новината.

Можем само да гадаем каква е истинската причина за прекратяване на договора.

About the Author :

2 Comments to “Изпълнителят на реконструкцията на уличното осветление се отказа”
  • Страхил
    February 6, 2019 - Reply

    В такъв случай отпада ли нуждата от заем?

  • delnik1
    February 6, 2019 - Reply

    Общината не се е отказала от заема

Leave a reply