Усложнена обстановка в “Тунджа”

IMG_1506Овладяна е към настоящия момент тревожната обстановка в селата, разположени по поречието на река Тунджа – това съобщи на редовния брифинг заместник-кметът на община „Тунджа“ Пенчо Пенев. Няма затворени пътища. В селата има ток и вода. Поради високо ниво на подпочвените води и залято мазе, остава затворено училището в с. Веселиново. Има готовност за евакуиране на населението от наводнени къщи в селата Завой и Веселиново.

IMG_1531Създадена е добра и ефективна организация на взаимодействие на общината с кметовете и кметските наместници на населените места, бизнеса и специализираните органи по преодоляване на щетите от наводнението и ограничаване на неговите мащаби. Фирми, развиващи дейност на територията на общината, осигуряват строителна техника, автомобили и материали за изграждане на съоръжения, укрепване на диги и места на разливи. Активно в тези дейности се включва и населението от засегнатите райони. Денонощно наблюдение е осигурено на всички наети и свободни язовири. Изпускателите са максимално отворени, приливниците имат необходимата проводимост, няма скъсани диги. Бързата реакция на ръководството на община „Тунджа“ и съвместните усилия на наематели, концесионери, кметства, способстваха за недопускане на наводнения, причинени от прилив на вода от язовирите.

Непрекъснато повишаващото се ниво на река Тунджа усложнява обстановката в селата Завой, Веселиново, Тенево, Ханово и Окоп. Работи се в добро взаимодействие с „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Районно управление „Полиция“ – Тунджа.

Община „Тунджа“ има готовност да извърши оглед и подготви протокол с оценка състоянието на засегнати къщи, имущество и имоти, който да представи пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. От страна на ръководството на общината ще бъде внесено отново предложение за изграждане на втори етап от защитната дига край с. Завой, която в голяма степен ще осигури по-голяма защита на населението в този район от наводнения.

Екип от общината продължава своята обиколка в засегнатите села, пряко участва в организацията и предприемане на конкретни действия за подпомагане на населението, укрепване на дигите и защитните съоръжения.

Жана Николова

About the Author :