Изпит за водни спасители

OLYMPUS DIGITAL CAMERAС приемен изпит на 14 февруари започна курсът за „Водни спасители на плувен басейн и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. Кандидатите за бъдещи водни спасители се явиха пред комисия в състав: Огнян Николов – инструктор по водно спасяване и Добриела Праматарова – специалист областния секретариат на БЧК – Ямбол. Участниците се справиха успешно с изпитните нормативи за тази квалификационна степен във водното спасяване. В продължение на 65 учебни часа курсистите ще усвояват теоретични знания и практически умения, свързани с водно-спасителната дейност, техники и тактики за спасяване, както и  първа помощ при воден инцидент. Обучението ще приключи със заключителен изпит най-късно до 28 март 2014 г.

About the Author :