Изнесено заседание на РАО „Тракия” в Болярово

IMGP4229На 24 октомври 2014 година в град Болярово се проведе разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия”. изнесено заседание на РОА „Тракия” по повод празника на град Болярово – 26 октомври 2014 година (Димитровден).

Заседанието бе ръководено от Георги Георгиев (кмет на община „Тунджа” и заместник- председател на УС), а по-късно се присъедини и Кольо Милев (кмет на община Сливен и председател на Управителния съвет). На заседанието присъства и проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия”. Други гости на заседанието от Болярово бяха председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, заместник-кметът на общината Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

IMGP4231Кметът на община Болярово приветства присъстващите си колеги и сподели радостта си да ги посрещне в своя общински център. Заместник-кметът Нина Терзиева запозна чрез интересна презентация гостите с историята, отраслите в икономиката, работата по проектите и социалните услуги и всичко, свързано с град Болярово.

Сред основните дискутирани теми бе искането за промяна на ПМС 134 на Министерски съвет, касаещо методологията за налагането на финансови корекции по проекти по оперативните програми, така че да бъде въведен принципът на споделената отговорност между бенефициентите и управляващите органи.

IMGP4261За пореден път бе поставен проблемът за определянето на таксата за битови отпадъци от началото на следващата година. Методиката, която общините трябва да използват за целта все още не е приета, а в същото време от 01.01.2015 г. влиза в сила разпоредба на ЗМДТ според която таксата смет не може да се определя на база на данъчната оценка на недвижимите имоти.

След заседанието участниците разгледаха ловната изложба, направена по повод празника на града и “130 години организирано ловно движение в България” от Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- гр. Болярово.

About the Author :