Изнесени приемни на Областен информационен център

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез септември 2015 г. Областен информационен център – Ямбол започва цикъл от изнесени приемни за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в 5-те общини от област Ямбол.   Поредицата от събития на тема: „Актуални възможности финансирани от ЕСИФ”  стартира от 16 септември  в град  Стралджа и приключва на 25 септември в град Ямбол.   На откритите приемни ще се разпространява актуална информация по оперативните програми за 2015 г. и по този начин ще се осигури намаляване на разликите в нивото на информираност между хората в по-големите градове и жителите в по-малките населени места.   Междувременно екипът на ОИЦ-Ямбол ще раздава брошури за отворени операции и всички заинтересовани посетители ще имат възможността да задават въпроси, свързани с тях. Акцент в събитията ще бъде подпомагането на потенциалните бенефициенти в избора им на финансираща европейска програма, за да реализират своите идеи.    Изнесените приемни ще се проведат във всяка община както следва:  – 16.09.2015 г. Пред клуба на пенсионера в град Стралджа; – 17.09.2015 г. Пред ритуална зала в град Болярово; – 18.09.2015 г. Централна градска част /пред сградата на Община Елхово; – 23.09.2015 г. Център за административни услуги в община „Тунджа“, град Ямбол; – 25.09.2015 г. Пред офис на ОИЦ- Ямбол/ ул. „Търговска“ 34/, град Ямбол.

About the Author :