Изнесени приемни за новите оперативни програми

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 26 и 27 август 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол, екипът на Областен информационен център – Ямбол проведе изнесени приемни за представяне на актуална информация за оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Жителите и гостите на град Ямбол и областта имаха възможността да разберат интересна и важна информация за отворените процедури, които се финансират със средства от ЕС.

Експертите на центъра раздаваха брошури за всички отворени в момента операции  и отговориха на множество въпроси.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМного от посетителите на изнесените приемни задаваха въпроси, свързани с възможностите, които предоставя ОП „Развитие на човешките ресурси” и се интересуваха основно от това, как могат да си намерят работа или да получат допълнителна квалификация.

Интерес предизвика индикативната годишна работна програма на  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и какви възможности имат фирмите за модернизиране на техниката си по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На заинтересованите гости бяха представени допустимите дейности, които се отнасят до подобряване на производствените процеси, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, както и дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията, и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на предприятията.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

About the Author :