Изнесени приемни за земеделски производители

572a3377c38a5e8e5384ddfd8acc9ea7Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира седем изнесени приемни в област Ямбол през месец юни. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Приемните ще се проведат в сградите на кметствата в следните населени места:

■     16.06.2015 г. – с. Голям Манастир от 10:30 – 13:00 ч.

■     16.06.2015 г. – с. Малък Манастир от 14:00 – 16:00 ч.

■     18.06.2015 г. – гр. Болярово           от 10:30 – 13:00 ч.

■     23.06.2015 г. – с. Раздел от 10:30 – 13:00 ч.

■     23.06.2015 г. – с. Лалково от 14:00 – 16:00 ч.

■     25.06.2015 г. – с. Скалица от 10:30 – 13:00 ч.

■     30.06.2015 г. – с. Роза от 10:30 – 13:00 ч.

По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.

 

Sanciones por drogas tadalista grandes culturistas muertos
About the Author :