Изложба по повод празника на град Болярово бе открита на 23 октомври

IMGP5877Красива и оригинална изложба бе открита на 23 октомври 2017 година във фоайето на НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово по повод Празника на града – 26 октомври, Димитровден. Участие в нея взеха социалните заведения на територията на общината, детската градина и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател Мария Чанева.

В изложбата са експонирани всякакви красиви и оригинални творения на потребителите на: Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Болярово (с управител Марина Танева и трудотерапевт Галина Колева); двата центъра за настаняване от семеен тип (за пълнолетни лица с деменция и пълнолетни лица с физически увреждания) в село Мамарчево (с управител Миряна Иванова, трудотерапевт Петранка Узунова и социален работник Николина Вълчева),  Дома за стари хора в село Воден (с директор Златка Янева и социален IMGP5878работник Мариана Вангелова), Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково (с директор Дафина Георгиева и социални работници Димитрина Ставрева и Мария Иванова и трудотерапевти Пенка Ефева, Динка Караджова и Гинка Славова) и двете защитени жилища за лица с умствена изостаналост в град Болярово и село Малко Шарково към дома (подпомагани от екипите, работещи там).

 С рисунки се включиха деца под ръководството на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател Мария Чанева.

С рисунки и апликации участват и деца от двата клуба по проект „Децата на Болярово – успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината” с ръководител Нина Терзиева. От боляровската градина – клуб „Приятели на природата“ с ръководител Стоянка Гръкова и от филиала в с. Стефан Караджово – „Иван Илчев“ от клуб „Аз рисувам и конструирам“ с ръководител Ваня Велкова.

Изложбата ще остане през цялата празнична седмица във фоайето на НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово. Всички жители и гости на града могат да я разгледат във всеки от дните. Заповядайте!

IMGP5906 IMGP5907 IMGP5909 IMGP5910

About the Author :