Изложба по повод празника на град Болярово

2Красива и пъстра изложба, с оригинални творения бе открита в седмицата преди 26 октомври 2018 година във фоайето на НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово. Тя предшестваше по повод празника на града и бе експонирана именно по този повод, Димитровден. Участие в нея взеха социалните заведения на територията на общината, детската градина и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател Мария Чанева.

В изложбата са експонирани всякакви красиви и оригинални творения на потребителите на: Центъра за социална рехабилитация и интеграция; двата центъра за настаняване от семеен тип (за пълнолетни лица с деменция и пълнолетни лица с физически увреждания) в село Мамарчево, Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково и двете защитени жилища за лица с умствена изостаналост в град Болярово и село Малко Шарково към дома (подпомагани от екипите, работещи там).

С рисунки се включиха деца под ръководството на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател Мария Чанева.

С рисунки и апликации участват и деца от двата клуба по проект „Децата на Болярово – успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината” с ръководител Нина Терзиева. От боляровската детска градина – клуб „Приятели на природата“ с ръководител Стоянка Гръкова и от филиала в с. Стефан Караджово – „Иван Илчев“ от клуб „Аз рисувам и конструирам“ с ръководител Ваня Велкова.

Свой кът в изложбата имаше и НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово. Секретарят на читалището Мария Христова, с помощта на самодейците бе подготвила кът за историята на празника на града и светеца „Свети Димитър“, както и снимки от множеството участия на трите певчески групи към читалището през годините. В изложбата на читалището със свои красиви ръкоделия взе и Жана Милева, служител на общинската администрация.

1 3 4 10

 

About the Author :

Leave a reply