Изложба “Освобождението” подготвят в галерия “Жорж Папазов”

Изложбата “Освобождението” с творби, отразяващи събития и личности, довели до възстановяването на българската държавност след 500 години османско владичество, ще бъде открита на 28 януари 2020 година в залите на ХГ ”Жорж Папазов”.

Произведенията са предимно от графичния фонд на Художествената галерия. В изложбата могат да се видят илюстрации, посветени на Хвърковата чета на Бенковски, въстанието в Панагюрище, портрети на Христо Ботев,  Левски, Яне Сандански, Панайот Хитов, Ради Колесов, Ангел Кънчев, Сирма войвода, Индже войвода…

Творбите са от изтъкнати български художници като Веселин Стайков, Борис Ангелушев, Димитър Бойчев, Иван Димов, Георги Атанасов и др. Изложбата ще продължи до 25 февруари.

About the Author :

Leave a reply