Изложба на Сейфетин Шекеров и Теодора Проданова в галерия “Стойчев”

POKANAНастъпва Първа пролет и дните започват да стават по-дълги, по- светли, по-радостни… защото и Арт галерия „Стойчев“ открива пролетния сезон за поклонниците на Голямото Изкуство!

Необичайното затопляне на културната атмосфера в града ще започне във вторник – 22 март, 2016 г., от 18:30 часа на познатия адрес: Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №5 – среща с произведенията
на двама големи съвременни български творци, при които интелект, професионализъм и висок емоционален градус се проявяват в забележителна степен и качества: металопластики на
Сейфетин Шекеров – Сефо и картините на Теодора Проданова ще радват ямболската публика от 22 март до7 април, 2016 г. – малко време за големи естетически преживявания!

About the Author :