Изложба “Да бъдеш баща”

dvor1Комплексът за социални услуги за деца и възрастни ще  открие изложба „Да бъдеш баща” в град Ямбол. „Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare, която е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента. Същата цели да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.  Откриването ще се състои на 16.06.2015 г. -вторник,  от 15,00 часа в двора на КСУДВ. Целта на изложбата е да бъде представена и популяризирана на територията на областта, като идеята е организации и институции имащи отношение към проблема да се включат в инициативата, като домакини  и по този начин изложбата стане достояние на повече хора от общността.

 

About the Author :