Изкуството и таланта на ръцете – “Заедно с община „Тунджа“

???????????????????????????????Под мотото „Изкуството и таланта на ръцете“ на 1.04.2015 г. беше подредена етнографска сбирка в с. Симеоново. Обществената инициатива „Духът на моето село“ е част от платформата „С Тунджа в сърцето“. Тя  има за цел да обогати старите или да създаде нови етнографски и краеведски сбирки, които да съхранят духа на нашите села. Да оставят за следващите поколения един добър спомен за тяхното минало.

???????????????????????????????Впечатляващата и богата изложба, експонирана във фоайето на НЧ „Искра-1931“ в село Симеоново, включва предмети и снимков материал от бита на симеоновци. В нейното подреждане се включиха младите специалисти от програмата „Старт на кариерата“ в община „Тунджа“, ръководството на читалището, кметският наместник Румяна Илчева и местната общност. На подреждането присъстваха кметът на община  „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник –кметът Станчо Ставрев. Те поздравиха симеоновци за родолюбивото им начинание и им пожелаха със същия ентусиазъм да продължат да съхраняват и популяризират духа и традициите на своето село, на Тунджанския край.

???????????????????????????????Сбирката е експонирана в три къта. В първия могат да се видят женски  и мъжки носии, огнище със закачен над огъня котел и други предмети от бита на нашите баби и дядовци. Около софрата са наредени трикраки столчета.

Вторият кът показва майсторството на сръчните ръце на симеоновката – ръкоделия, дрехи и аксесоари.

???????????????????????????????В третия кът е показан автентичен стан с чекрък и дарак. В миналото жената е приготвяла на домашен стан облеклото на семейството и част от покъщнината. Тъканите се изработвани от вълна, лен, коноп, памук и коприна. За сам човек работата е била много, но се събирали съседи и дружки на „миджия” и така са съумявали да съчетаят трудоемката работа със забавления, песни и раздумки. Хем ръцете чепкат, огънят гори и работа спори. Днес у едната, утре у другата.

???????????????????????????????В сбирката е отредено място на стари снимки, разкриващи моменти от ежедневието и празниците на местното население, както и снимки, запечатали изяви на самодейците от по-близко време.

Новоекспонираната етнографска сбирка се обогати и с дар от община „Тунджа“ и Държавен архив – Ямбол – табло с архивни снимки на симеоновци, радвайки се на първия грамофон в селото.

Община „Тунджа” благодари на всички, включили се в реализацията на инициативите от платформата „С Тунджа в сърцето“, защото ако изворите, реките и планините са символ на уникалната ни природа, то читалищата и музейните сбирки са символ на нашата вековна култура.

???????????????????????????????

About the Author :