Издадени разрешителни за строеж в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 г.

663358_375_282_4x3През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 60 жилища в тях и 6 215 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 10 832 кв. м РЗП, съобщават от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради сe увеличават с 50.0%, жилищата в тях – над шест пъти, а общата им застроена площ е три пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат ръст от 41.7%, а общата им застроена площ –  с 66.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 20.0%, докато жилищата в тях се увеличават близо три пъти, а общата им застроена площ нараства с 87.8%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 5.6%, а съответната им РЗП – с 54.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 263, София (столица) – 237, Бургас – 147, Варна – 145, и София – 122. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 646, Пловдив – 1 279, Варна – 868, Бургас – 445, и Кърджали – 336.

През второто тримесечие на 2019 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 6 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 4 822 кв. м РЗП и на 25 други сгради с 14 003 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 20.0%, жилищата в тях – над пет пъти, а тяхната разгъната застроена площ е повече със 184.3%. При започнатите други видове сгради се отчита ръст от 108.3%, а при общата им застроена площ – от 175.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 14.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава над шест пъти, а общата им застроена площ със 125.0%. Започнатите други видове сгради нарастват над два пъти, а тяхната РЗП е повече със 112.3%.

 

About the Author :

Leave a reply