Издадени са 13 разрешения за наемане на работа на непълнолетни в област Ямбол

25423828847473488Общо 13 искания за издаване на разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица са постъпили от началото на годината досега в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол, съобщиха от там. За всички непълнолетни лица е издадено разрешение за сключване на трудов договор. Най-често исканията са за наемане на непълнолетни като сервитьори бармани.

За наемането на работа на непълнолетни лица се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекцията по труда”. Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали обстоен медицински преглед и да имат медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа. Имат право на 26 дни платен годишен отпуск. Забранено е да полагат извънреден и нощен труд. За лицата, които не са навършили 18 години, нощен е трудът между 22:00 часа и 6:00 часа, а за лицата, ненавършили 16 г. – между 20:00 часа и 6:00 часа. Всяка проверка, която се осъществява от инспекторите на Дирекция „Инспекцията по труда” със седалище Ямбол предвижда и контрол върху осъществяване на работна дейност от лица, ненавършили 18 години. Полагането на труд от лица ненавършили 18 години, без разрешение от Инспекцията по труда се квалифицира като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

 

 

About the Author :

Leave a reply