Издадени са двойно повече строителни разрешения

строежПрез второто тримесечие на 2015 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 19 жилища в тях и с 2 489 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 520 кв. м РЗП, както и на 50 други сгради със 70 392 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100%, а общата им застроена площ с 3.9%, докато броят на жилищата в тях намалява с 20.8%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради се увеличава с близо два пъти, а тяхната РЗП – с девет пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради остава без промяна, докато жилищата в тях се увеличават с 35.7%, а съответната им РЗП – с 18.9%. Регистрирано е нарастване на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 92.3%.

През второто тримесечие на 2015 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 6 жилищни сгради с 15 жилища в тях и с 2 080 кв. м РЗП, на 3 административни сгради със 147 кв. м обща застроена площ, както и на 16 други сгради с 4 814 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 14.3%, жилищата в тях с 53.1%, а тяхната РЗП е по-малко с 60.6%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с четири пъти, а общата им застроена площ – с над пет пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 57.1%, броят на жилищата в тях намалява с 11.8%, а общата им застроена площ – с 23.1%. Започнатите други видове сгради бележат намаление с 5.9%, докато съответната им РЗП се увеличава 9.0%.

About the Author :