ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

oblasna_admin_Yambol

През второто тримесечие на 2014 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 14 жилища в тях и 2 093 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 26 други сгради с РЗП 1 934 кв. метра. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 14.3%, броят на жилищата в тях – с 6.7%, докато тяхната обща застроена площ се увеличава със 17.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 18.8%, а тяхната РЗП е по-малко с 68.8%.
В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 9.1%, докато жилищата в тях намаляват с 30.0%, а съответната им РЗП – с 21.1%. Регистриран е спад на броя на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 50.9%, както и на общата им застроена площ – с 87.3%.
През второто тримесечие на 2014 г. на територията на областта е започнал строежът на 14 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 705 кв. м обща РЗП, и на 17 други сгради с 4 418 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради бележат увеличение с над два пъти, жилищата в тях – с три пъти, а тяхната РЗП – с повече от три пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 29.2%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 48.1%.
В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. броят на започнатото строителство на други сгради се увеличава с 88.9%, а съответната им РЗП е повече от два пъти.

About the Author :

1 Comment to “ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ”
  • обзавеждане за баня цени
    November 24, 2014 - Reply

    В днешно време виждаме, че все по лесно може да се издаде разрешително независимо за какъв строеж и дали въобще е редно там да има такава сграда, което е тъжно.Напомня ми някои страни в които съмбила и там са сграда до сграда залепени и с едни малки тесни улички между тях кокото да се размине човек.И ние ли това искаме.Да живеем на място където вичко е само бетон.

Leave a reply