Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в областта са скочили със 142,9% за три месеца

991-ratio-stroitelstvo-kyrdzhaliРазрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 68 жилища в тях и 9 907 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 14 други сгради са издали през второто тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Ямбол. Това съобщават от Териториално статистическо бюро – югоизток, о тдел «Статистически изследвания-Ямбол». Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради се увеличават със 142.9%, а жилищата в тях и общата им застроена площ – над 7 пъти. При издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради, е регистриран спад от 12.5%, а на общата им застроена площ – от 67.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови други сгради нараства с 6.3%, жилищата в тях – с 277.8%, а общата им застроена площ – с 257.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради намалява с 12.5%, а съответната им РЗП – с 64.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 245, София (столица) – 207, София – 136, и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 869, Пловдив – 1 411, Варна – 432, и Бургас – 387.

През второто тримесечие на 2017 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 49 жилища в тях и със 7 589 кв. м РЗП, както и на 9 други сгради с 8 798 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 226.7%, а тяхната РЗП – с 259.7%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 10.0%, докато общата им застроена площ нараства със 123.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 18.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава над три пъти, а общата им застроена площ – над два пъти. Започнатите други видове сгради бележат намаление с 30.8%, но тяхната РЗП е повече с 23.9%.

 

 

About the Author :