Изграждането на фоайе на Кукления театър се отлага за 2021 г.

Ямбол, 8.10.2020 г.

Изграждането на фоайе на Държавния куклен театър „Георги Митев“ се отлага за 2021 г., съобщи директорът Елена Дойчева. През 2020 г. театърът е фигурирал в списъка на Министерство на културата за изграждане на фоайето в дирекция „Управление на собствеността“, но средствата са били пренасочени заради епидемията – 2 млн. лв. от капиталовите средства на министерството а отишли за свободните артисти.

Припомняме, че в началото на годината Общински съвет – Ямбол взе решение сградата на Кукления театър да бъде предоставена безвъзмездно за управление на Куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол за срок от 10 години и даде съгласие театърът за собствена сметка да извърши проектиране и изграждане на фоайе и билетна каса към имота.

Кукленият театър отдавна се нуждае от ремонт на покрива, от подмяна столовете за публиката – сега се ползват старите столове от драматичния театър и др. Ямболският куклен театър е единственият в страната, където в зрителната зала се влиза направо от улицата. От 2002 г. театърът има изготвен проект за изграждане на фоайе. Елена Дойчева преди е обяснявала, че  проектът е много интересен – остъклен, със светлинна реклама, но той ще се осъвремени, за да бъде по цялото протежение на сградата.

През следващата година Елена Дойчева се надява да получи европейско финансиране чрез община Ямбол. Тя обясни, че ще бъдат включени в европейски проект за цялостен основен ремонт на театралния салон.

2021 г. е знакова за Кукления театър – тогава се навършват 65 г. от първото куклено представление в Ямбол, ДКТ „Георги Митев“ става на 50 г. и 50 г. от първите Куклени театрални празници на приказката в страната, които се провеждат за първи път в Ямбол и след това прерастват във фестивал.

About the Author :

Leave a reply