Изграждането на оградата на границата намалява командированите полицаи

През май 2014 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 404, а на леглата – 778. В сравнение с май 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.0%, а на леглата в тях – с 12.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 8.1 хил., или със 160.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през май 2014 г. в област Ямбол е Полша – с 11.6%, следват Германия – с 11.2%, Латвия – с 10.0%, Малта – с 8.7%, Нидерландия – с 6.6% и Румъния – с 5.6%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2014 г. се увеличават с 45.0% в сравнение със съответния месец на 2013 г. и достигат 1.8 хиляди. Те са реализирали средно по 4.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 276, а пренощувалите българи – 1.5 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 6.6 нощувки, а българските – средно по 4.2 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2014 г. е 39.3% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 19.1 процентни пункта (фиг.1).

Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

1

 

Приходите от нощувки през май 2014 г. в областта са 277.5 хил. лв., като от български граждани те са 199.2 хил. лв., а от чужди граждани- 78.3 хил. лева (фиг. 2).

Фиг.2. Приходи от нощувки в местата за настаняване

в област Ямбол по месеци

2

About the Author :