Изготвяне на обща позиция за защита на българските и румънски работници в Обединението кралство след BREXIT договориха женските организации на българската и румънската социалистическа партия

1 (1)Изготвяне на обща позиция за защита на българските и румънски работници в Обединението кралство след BREXIT договориха женските организации на българската и румънската социалистическа партия. Срещата се проведе в Букурещ по покана на  лидера на румънските социалистки и ръководител на румънската социалистическа делегация в ЕП – Виорика Дънчила. Темата беше обсъдена и с председателя на камарата на депутатите в румънския сенат – Йордиче Флорин. На срещата Илияна Йотова призова представителите на двете държави и задоговаряне и предприемане на съвместни действия за приемане на България и Румъния в Шенген.След проведенатапо инициатива на госпожа Йотова през март в Брюксел съвместна конференция относно ефективността на Механизма за сътрудничество и проверка, българският евродепутат отново постави проблема на дневен ред. „Ако не променим европейския проект, той е обречен. Точно в тази сложна ситуация не могат да бъдат допускани двойни стандарти към някои държави членки, най-вече към България и Румъния.“, отбеляза тя.

2 (1)В ранния следобед дамите взеха участие в конференция „Правата на жените в публичните политики. Подобряване стандарта на живот на жените в селските региони“. Участие в срещите от българска страна взеха ощезаместник-председателите на обединението на жените социалистки в БСП – Дора Янкова, Таня Найденова, Атанаска Тенева, както и заместник-председателят на сдружението на българските общини и кмет на община Троян – Донка Михайлова. На дискусията те обсъдиха причините за по-малкия дял на жените в предприемачеството в ЕС, сред които нивата на заетост, качеството и достъпа до образование и здравеопазване. Илияна Йотова предупреди, че след BREXIT съществува реална опасностпарите по оперативните програми  да бъдат редуцирани, което ще се отрази негативно както на инвестициите, така и на качеството на образованието и здравеопазването в европейските региони, особено в по-слабо развитите селски региони. Съществува реална опасност политиката по сближаване да бъде изместена от инвестиционната с цел печалба – като плана Юнкер, предупреди още тя. По време на дебатите, участничките от двете държави предложиха конкретни мерки за цялостно подобряване на стандарта на живот конкретно за селските региони. Виорика Дънчила настоя :„Да убедим ЕК да има специален целеви пакет за жените, така както има за младите хора.“ Идеята да се гарантират инвестициите, достъпа и качеството до образованието и здравеопазването в един общ целеви пакет бе единодушно приета от всички. Даден бе старт на процес по проучване на възможностите за побратимяване на български и румънски общини, като община Троян, представена от кмета – Донка Михайлова, бе първата българска поканена община. Обмислена бе идеята за разработване на общи проекти в сферата на образованието и ученическия обмен по европейската програма „Еразъм+“. Илияна Йотова и Виорика Дънчила, като членове на комисията по Равнопоставеност между половете в ЕП, поеха ангажименти да продължат да работят за гарантиране правата на жените в своите страни. За координатори на всички тези процеси бе посочена Дора Янкова от българска страна, а от румънска – Грациела Драгичи. Женските организации поеха ангажимент да си сътрудничат и в предстоящите наесен избори – президентски у нас и парламентарни в Румъния. По време на срещата, дамите от Румъния специално поздравиха Корнелия Нинова за избора й като първата жена председател на БСП.

About the Author :