Извършеното и предстоящото в Стефан Караджово коментираха на общоселска среща

IMG_9749На 16 април 2019 година кметът на община Болярово Христо Христов, председателят на Общинския съвет Атанас Дженков и главният експерт от отдел „Териториално-селищно устройство“ Васил Палов посетиха село Стефан Караджово, за да се срещнат с жителите.

Отчет за извършеното през отминалата година и инвестиционните и други намерения за настоящата се прави ежегодно по населените места, сподели Димитър Димитров, настоящият кмет на селото. Той представи пред жителите на селото и гостите информация за извършеното през отминалата година. Не прави отчет, тъй като през половината от предходната година кмет на селото бе Тодор Куртев, а едва след като здравословното му състояние не позволи да изкара до края мандата, бе временно назначен Димитър Димитров. Той ще изпълнява тази длъжност до октомври, когато караджовци ще имат възможност чрез избори да изберат своя нов кмет за следващия мандат.

Не е малко извършеното, но и много предстои, стана ясно от информацията. Селото е най-голямото в общината и има много какво да се желае, но за съжаление често внесените проекти отпадат поради броя на жителите.

През предходната година е извършен частичен ремонт на уличен водопровод и реконструкция на съществуващ водопровод; построена бе нова чешма в двора на църквата – дарение; ремонтирана е селска чешма с минерална вода отново от дарител; изградена е нова тротоарна настилка на автоспирката и мн. др.

Не са малко и културните мероприятия в селото, подчерта общинският кмет в своето изказване след поднесената от г-н Димитров информация. Специално благодари на всички взели участие в отбелязването на 150 години от смъртта на Стефан Караджа, което бе през миналата година под патронажа на президента на Република България ген. Радев. Едно мащабно събитие, от което още има отзвук. Продължението му е бил в с. Вишовград, където е местността „Канлъ дере“, където се прави ежегодна възстановка на последната битка, в която е ранен националния герой, родом от селото, носещо името му.

Много има още да се прави, заяви общинският кмет – да се ремонтира минералния извор, използван постоянно не само от местни, но и от хора от различни населени места, дори извън областта, ремонт е планиран и за местното основно училище, от години е правен опит да се класира в различни проекти, но уви – отпада, макар и защитено…

Не са малко и събитията от културен характер и през тази година: патронният празник на ОУ „Стефан Караджа“; традиционния събор на селото на 24 май, когато ще се отбележи и 130 години от преименуването на селото и 115 години от създаването на НЧ „Стефан Караджа-1904“ г.

Хубаво е,че в селото има осигурени няколко работни места, а сега около 20 човека ще се ангажират и по добива на дърва – местни, вече работят. Което решава и миналогодишния проблем, когато външни изпълнители забавиха набавянето на дърва за огрев.

За младите хора има различни забавления – компютърна зала, фитнес, красивия обновен парк, където се събират, в селото има и две заведения, където може да се отбелязват празници, има и зала в читалището, с учениците се работи не само в училище, но и извънкласно в читалището.

В частта с изказванията, жителите на селото поставиха различни въпроси, на които гостите отговориха. Дългогодишният училищен директор и настоящ педагогически съветник Димитър Дичев сподели колко е хубаво да се събират всички и да обсъждат хубавите неща, проблемите и изобщо да разговарят. Пожела на настоящият кмет да продължи тази традиция със събиранията и да работи успешно с общинската власт, което вижда,че се случва. Селото заслужава това, в името на бъдещето си.

IMG_9754 IMG_9760 IMG_9764 IMG_9767

About the Author :