Извънредно заседание на Общинската епизоотичната комисия

IMGP7310На 23ноември 2016 г. се проведе извънредно заседание на епизоотичната комисия при община Болярово. Наложителното заседание бе поради изпратеното писмо от д-р Николай Георгиев директор на ОДБХ във връзка със Заповед РД11-2195/10.11. 2016 г. на ИД на БАБХ д-р Дамян Илиев за констатирани огнища на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска и опасността заболяването да проникне на територията на страната ни от диви мигриращи птици. Предприемане на мерки за предотвратяване възникването на заболявания от инфлуенца по птиците  (птичи грип) на територията на община Болярово.

IMGP7312На заседанието присъстваха: Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово и председател на епизоотичната комисия); д-р Вълко Вълков – официален ветеринарен лекар на община Болярово и зам. председател на комисията; членове: Живко Койчев (Участък „Полиция”- гр. Болярово); Димитър Драгоманов (ЛРС „Страднджа” – гр. Болярово); Емил Кънчев (ГПУ – гр. Болярово); Стоян Петков (началник на Участък ПБЗН – Болярово); Теодора Петкова (еколог на община Болярово); Лиляна Атанасчева (спец. „Гр.З.” и ОМП в община Болярово).

IMGP7313Присъстваха и гости от Ямбол: Наташа Капсъзова – Директор на дирекция „ Надзор на заразните болести” РЗИ Ямбол и д-р Стоян Колев от ОДБХ н-к на отдел „Здравеопазване на животните” от гр. Ямбол.

Г-жа Терзиева откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред: 1. Запознаване с епизоотичната обстановка в централна Европа- Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска, където са констатирани огнища на високопатогенна Инфлуенца по птиците; 2.Набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването на територията на  община Болярово.

Д-р Колев запозна присъстващите с причината за извънредното заседание на епизоотичната комисия. Наблегна на това, че високопатогенната инфлуенца при птиците е  заболяването, което протича много бързо. Това заболяване идва малко рано, обикновено се очаква през месеците декември и януари. Бързо разпространение в цяла Европа. В Германия са умрели от заболяването 60 диви птици в северната част на страната, в Холандия умрели 5 диви птици, В Австрия едно огнище 10 диви птици умрели, в Унгария 1 огнище ферма за патици, от които 500 умрели, възприемчиви 21500, в Полша умрели 74 диви птици 1 огнище, в Хърватска 1 огнище, 2 умрели диви птици, в Швейцария 1 огнище при диви птици, 3 умрели. За сега има вирус само при птиците, който е много устойчив на  минус 70 градуса, но при повишаване на температурата се  разпада. Засяга птиците от кокошев вид и водоплаващи.

В България няма огнища на птичи грип.

Неговото предложение бе мерките да се вземат в две направления: кметове и кметски наместници на населените места; орнитолози и ловци от ЛРС.

Към присъстващия г-н Драгоманов се обърна с изрична молба: ловците видят ли умрели птици да звънят на официалния ветеринарен лекар или на кметовете и кметските наместници. Подготвен е списък с 50 вида прицелни животни, част от  които са обект на лов, като зеленоглава патица. Умрелите птици да не се пипат с голи ръце, само с ръкавици.

И отново информация към ловците бе за второто заболяване – африканска чума по свинете и то по дивите свине, ловците след отстрел на диви свине да продължават да вземат и да изпращат проби. За заболяването няма ваксина и 90% от заболелите животни умират. Сега е в Литва, Латвия, Естония, Полша, Италия. Има в Русия и Молдова. В Италия на остров Сардиния са умрели 20 диви свине от африканска чума. В Румъния има бяс съвсем близо до нашите граници. Трябва да бъдат взети 5 проби от чакал и 3 проби от лисица до края на месец януари малко след сезона и то не само от отстреляни, а от болни животни също.

На кметовете и кметските наместници на населените места ще бъдат изпратени мерките, ще бъдат информирани и стопаните. Рискови села са Воден, Шарково, Горска поляна, Ружица. Да се изолират домашните птици да нямат допир с дивите птици; да не допускат излизането на птиците извън дворовете. При повишаване на смъртността да се съобщи на официалния ветеринарен лекар. Рискови зони са езерата и големите водоеми: река Тунджа, язовир „Малко Шарково”. Заболяването се счита за зооноза, да се ползват защитни средства от страна на стопаните и ветеринарните лекари.

About the Author :

Leave a reply