Избран е изпълнител за пречиствателната станция

chelen„Елит ПСОВ Ямбол” ДЗЗД – София е класирано на първо място в обществената поръчка за избор на изпълнител за довършване на пречиствателната станция на Ямбол. Такова решение е подписала от името на възложителя – община Ямбол, на 19 април зам.-кметът Илияна Бицова, защото, както знаем, след съдебните дела кметът не смее да подпише нито една обществена поръчка, за да не носи съдебна отговорност, ако прокуратурата го погне.

Ден по-рано е изготвен докладът на комисията, председател на която е другият зам.-кмет Красимира Петрова, в който се предлага и класирането на участниците.

На второ място е класирана „ИСА 2000” ЕООД София, на трето – тръгналата от Ямбол, но вече софийска фирма „Диана комерс 1”.

Другите двама участници – Обединение „Градски води“  с членове „Хидрострой“ АД – София и  „ЕИВ“ ЕООД -Бургас и „Строително Предприемачески Холдинг“ ЕООД са отстранени.

В класираното на първо място Дружество по Закона за задълженията и договорите влизат три фирми – „Елит строителна компания“ ЕООД, гр. София, „Аква конструкшън” ЕООД и „Пътно строителство” АД Добрич, всяка от които има конкретни задължения.

Те са получили 79,51 точки от 80 възможни, като са предложили цена 24 072 082, 64 лв. без ДДС и срок на изпълнение 650 дни, от които 300 за строително-монтажни работи и получаване на образец 15, 60 дни за обучение на персонала на пречиствателната станция и 72-часови проби,  270 дни период на пробна експлоатация и 20 дни за получаване на приемо-предавателен протокол за изпълнение на договора и акт 16.

Дружеството реално е предложило най-висока цена спрямо другите участници, но печели обществената поръчка с присъдени допълнителни 10 точки защото „Техническото предложение съдържа елемент качествени аспекти, свързани с предмета на поръчката и са предложени мерки за осигуряване на качеството, като комисията е взела единодушно решение, че участникът е предложил две различни мерки, всяка от които отразява конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка”.

Вторият в класирането – „ИСА 2000” ЕООД София е получил 70 т. заради най-ниската цена от 23 775 866,42 лв. без ДДС. Третият – „Диана комерс 1”, е с 69,84 точки и предложена цена от 23 869 791,34 лв. без ДДС.

Участникът в класираното на първо място дружество – „Елит строителна компания“ ЕООД, гр. София, с управител Иван Калинов Диков е спечелила и обществена поръчка за саниране на четири блока в Ямбол за над 1 млн. лв. без ДДС – в ж. к-с „Граф Игнатиев” 42,44 и 80 и на ул. „Иван Александър” 7. Тя е регистрирана през 2013 г. и е с капитал 10 000 лв.

Другият участник в печелившото дружество – „Аква конструкшън” ЕООД е с управител Анчо Димитров. То е регистрирано през 2012 г. е и с капитал 3000 лв.

Третият участник в дружеството е „Пътно строителство” АД Добрич с представител Валентин Зеленченко с капитал 758 065 лв.

Решението на община Ямбол за избор на изпълнител на пречиствателната станция подлежи на обжалване в 10-дневен срок след получаването на решението по реда на Закона за обществените поръчки.

Припомняме, че крайният срок за довършване на пречиствателната станция и проекта за водния цикъл е до 2023 г.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply