Изборът за промяна на статуквото е „Република Бг“!

Naiden_KirilovНайден Кирилов, водач на листа на ПП „Република Бг“ за Ямболски избирателен район:

Найден Кирилов е роден през 1976 г. в Добрич. Възпитаник е на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Повече от 10 години ръководи успешна адвокатска практика в областта на вещното, търговското и данъчното право. Отлично запознат с проблемите на регулацията и съдебната система.

Ресорите му в партията са вътрешна сигурност, съдебна система, отношения с други партии.
Владее английски и руски език. Семеен, с един син.

 

– Водач сте на листата на „Република БГ” за Ямболски избирателен район. Какво искате да знаят избирателите за вас, за да могат да ви гласуват доверие да ги представлявате в бъдещия парламент?

– ПП „Република Бг“ е нова партия, която привлече под своите идеи млади, образовани, реализирани и сърцати българи, за които честта на семейството и честта на Родината не са пропагандни изрази. Аз съм истински българин по рождение и адвокат по професия. Моята България е райско кътче, което аз виждам, че е застрашено да бъде предадено на поколенията от днешните политици не във вида, в който наследниците ни трябва да ги получат от нас. Водите, въздухът, земята се съсипват от неправилна експлоатация и управление. Институциите не работят в полза на обществото. Има криза на държавността. Дошло е времето това да се промени и няма да губя и минута в голи обещания към хората. Те искат дела и аз съм готов да им ги покажа. Имам семейство, което ме подкрепя в намеренията ми да направя за Република България всичко, за което познанията и идеите ми са ме подготвили години наред. Искам да служа на суверена, на Вас, на хората от Ямбол.

– Вашата политическа формация е популярна най-вече с подписката за референдум за субсидиите на партиите. Какво се случва с тази подписка?
– Прави сте, станахме известни с една добра кауза. Събрахме над 373 хиляди подписа на сърцати българи, които стоят с имената и ЕГН-та си зад нашата инициатива. Това са българите на промяната. Тези хора показаха, че има живец в народа ни, че страхът и безтегловността не са присъщи на мъдрия, силен духом и ведър по характер наш съгражданин. Благодарим на всички, които показаха как трябва да се държим политически отговорно и да бъдем далновидни за бъдещето си – нашето и на децата ни. Подписката бе внесена в Народното събрание и благодарение на нас, на ПП „Република Бг“ следващият парламент е задължен да обсъди въпроса за референдума за премахване на партийните субсидии.
– Какви позиции отстоява „Република БГ”, каква е политическата й ориентация?
– Ние сме формация с изразено позициониране в дясноцентристката част на политическото пространство. Наши ценности са свободата, справедливостта и отговорността. Ние отстояваме позицията, че подготвеният и предприемчив човек, трябва да има шанс за реализация. ПП „Република Бг“ е човеколюбива партия, която се интересува от проблемите на обикновения гласоподавател. Защото за да даде гласа си за нас, човек трябва да е убеден, че ние плътно заставаме зад неговите намерения, проблеми, начин на живот, радости и скърби. Искаме правото на труд да е защитено и всеки, които го полага, да получава своето възнаграждение в пълен размер, навреме и това възнаграждение да е достатъчно, за да води достоен и щастлив живот.
– Какво от предизборната ви програма е най-важно да разберат избирателите?
-Политическа партия „Република Бг“ е модерна партия на представители на средната класа. Нейната политика се основава на разбирането за работещи само в полза на обществото институции, както и на идеята, че гражданинът трябва да е в центъра на политическата дейност и че той трябва да бъде автор на своята обществена среда. „Република БГ” е отворена за всеки, който признава честта и свободата на всички хора и одобрява нашите основни убеждения. Гражданите са тези, които изграждат нашата държава. Без честен ангажимент нашето общество би се изчерпало. Поради това важна наша задача е непрекъснатото стимулиране на гражданското участие в неговото разнообразие и обществено значение.
Ние се обявяваме за представителната демокрация, която свързва политическото ръководство и демократичната отговорност. Политическите партии носят особена отговорност за държавата и обществото. Те влияят на обществени въпроси, въздействат върху формирането на политическата воля и стимулират активното участие на гражданите в политическия живот.
Приоритет номер едно за ПП „Република Бг” е цялостната реформа на институционалната среда в България и трансформацията й в система от механизми, създаващи многостранни стимули за икономическа активност и служещи на благото както на обществото като цяло, така и на всеки гражданин и участник в икономическия процес. Целта на икономическата политика на държавата е защитата на интереса на обществото чрез осигуряване на оптимални условия за просперитет и сигурност на всички негови членове. Социалната справедливост и хармония на обществените отношения се реализират чрез гарантирането на равни възможности за всички за пълноценна реализация на техните амбиции, възможности и интереси.
-Предизборното ви лого е „Изборът е промяна”, от каква промяна се нуждае България?
-Република България е моята Родина. Ние сме носители на заветите на дедите ни, които са се борили с меч, слово, дипломация и силна воля да имаме днес държава. В последните 25 г. тази държава абдикира от ролята си на водач и защитник на народа. Време е да поставим нещата по местата си. Време е разрухата да спре и трудностите в живота на хората през тези 25 г. да се забравят. Време е за промяна. А промяната може да стане само чрез промяна на статуквото и навлизането на нови, модерно мислещи и образовани хора – държавници, които предлагат конкретни решения на обикновените човешки проблеми. А не обещания и илюзорни надежди. Изборът на N 25 в интегралната бюлетина за предстоящите парламентарни избори е промяната за всеки един от Вас, Ямболии. Изборът за промяна на статуквото е ПП „Република Бг“.
– Юрист сте и добре познавате съдебната система. Кои са най-големите пороци на сегашната съдебна система според вас?
-Те не са малко, въпреки че в съдебната система работят много добре подготвени и честни юристи. Най-съществените обаче са недопустимата намеса в независимостта на съдебната власт и опитите за подчиняването й на политически интереси. На следващо място това са проблемите с кадровото и ресурсно осигуряване на дейността на съдебната власт. В някой съдилища и прокуратури натовареността е огромна. На други места бюджета на съдебната власт се разходва излишно за съмнителни семинари, и излишно разточителство за помощен персонал, гориво за служебни коли. Недопустимо е заобикалянето на конкурсите за магистрати чрез вратичките за командироване на послушни кадри на свободните места. Все още има съдилища, които се помещават в стари и неудобни сгради, правораздавателната дейност там се провежда в съдебни зали, които не всяват нужното уважение към закона. Не са малко съдилищата, които не подържат електронно деловодство и възможност за справки по дела чрез електронни системи. Понастоящем има масово обществено неудовлетворение от ефективността на правосъдието. Работата прокуратурата е поставена под съмнението, че тя обслужва политически и икономически интереси.
– Възможна ли е съдебната реформа и как трябва да се случи тя, за да има България ефективно работеща съдебна система, която да възстанови чувството за справедливост?
-Разбира се. Съдебната реформа е част от политиката на ПП „Република Бг”. Предложенията ни са премахване на псевдо-независимия Висш съдебен съвет и подчиняване на кадровото осигуряване на свободната състезателна процедура пред погледа на обществото. Всеки кандидат за магистрат трябва да доказва своята компетентност и професионална етика. Ние сме за преминаване на прокуратурата към изпълнителната власт с цел повишаване на степента на парламентарен контрол. Ние сме за оптимално ресурсно осигуряване чрез ефективно използване на бюджетните средства. За да има правосъдие, което удовлетворява гражданите и осигурява сигурност в обществените отношение, то трябва да е бързо и справедливо. А за това е необходимо увеличаване броя на магистратите, осигуряване на тяхната подготовка и достатъчно заплащане на техния труд. По този начин ще бъде решен въпросът и с тяхната независимост и неподкупност и с бързината на правосъдието. Колкото са повече магистратите, толкова по-малка ще е тяхната натовареност, съответно ще имат достатъчно време за обмисляне и справедливо решение на всеки казус. Колкото по-добро е тяхното заплащане, толкова по-малка е вероятността за корупция и натиск. При наличието на достатъчно магистрати, рисковете те да са податливи на зависимости и отделният човек да концентрира в себе си правосъдието, практически намаляват драстично. А това е нещото, което обществото ни чака отдавна.
– Създателите на „Република Бг” сте успели хора, има ли място в политиката за авторитети?
Всеки един член на ПП „Република Бг“ е изградена личност, със собствени морални, етични и естетически качества. Всеки един от нас е полагал усилия да се образова, да изгради авторитет и да покаже познания в областта, в която се е насочил. Както създаваме доброто си име в обществото, така искаме да изградим и полагащото се правилно място на създадената политическа формация от нас. Ние, от ПП „Република Бг“ с ясно съзнание можем да кажем, че имаме потенциал да работим за доброто на хората, за премахване на пречките от страна на институциите в живота и работата им. Хората и начинът им на живот са важни за нас и ние искаме да им покажем, че у нас, в България са се родили достойни жени и мъже, за които Родината е кауза и призвание. Ние сме едни от Вас и искаме Вашия глас, за да можем да работим за земята, образованието, работата и хляба на всички нас!
– Смятате ли, че трябва референдумите да станат начин за решаване на важни за държавата проблеми?
Всеки Референдум е глътка въздух за българската демокрация. Референдумът е начинът да се чуе гласа на основния суверен тук – народът! Всяка свободно изразена воля води след себе си свободи за избори на общоприети ценности, на начин на живот, работа, и култура. Референдумът е инструмент в българската политическа система, за който ключът дълго време беше забравен. Дойде времето този ключ да се извади и хората свободно и честно да изразяват исканията си по парливите теми от всекидневието им. Референдумите тепърва ще започват да се провеждат. Няма само да даваме за пример Швейцария за демократично проведени Референдуми, а ще ги провеждаме тук и сега. Волята на народа е важна за ПП „Република Бг“ и ние ще настояваме тя да бъде наложена като крайна, за вземането на обществено значими решения за Родината ни. Да живеят Референдумите!
– Какви са вашите послания към избирателите. Защо да гласуват за вас?
Аз съм от Добрич, родът ми е на градски хора, но земеделци, обичащи земята и благата, които дава. Ямбол е също земеделски район, в които хората обичат, почитат, обработват и се хранят от майката земя. Живеят със земята и милеят за нея. Скъпи приятели на земята, уважаеми избиратели от 31 МИР Ямбол, който познава корена си и обича земята си, се припознава с мен, с моето верую да се боря за подобряване на условията, обикновения човек да може да се радва на собствения си труд и да е сигурен, че институциите стоят наистина зад гърба му. Работят в негова полза и са помощници, а не създатели на пречки, както досега. Затова, на 5-ти октомври 2014 г., гласувайте с N 25 в интегралната бюлетина за ПП „Република Бг“, за мене. Уважаеми избиратели, ямболии, повярвайте в добрите ми помисли и ми гласувайте доверие. Имам чест, отстоявам позициите си, довършвам делата си и няма да Ви предам! Ваш Ямболлия.

About the Author :